Menyen «Fil»

Velg Fil → Forhåndsvis i nettleser

Velg Fil – Ny

Knappen NyStandard-verktøylinjen. (Ikonet på knappen viser typen nytt dokument.)

Ikon

Ny

Trykk « + N»

Meny Fil → Ny → Maler.

Trykk «Shift + + N»

Velg Fil → Ny → Etiketter

Velg Fil → Ny → Etiketter

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Format

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Format

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Innstillinger

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Innstillinger

Velg Fil → Ny → Visittkort

Velg Fil → Ny → Visittkort → Medium

Velg Fil → Ny → Visittkort → Visittkort

Velg Fil → Ny → Visittkort → Privat.

Velg Fil → Ny → Visittkort → Visittkort → Firma

Velg Fil → Åpne.

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Åpne fil

Velg Fil → åpne og så filtypen Kodet tekst.

Velg Fil → åpne og så filtypen Kodet tekst.

Velg Fil → Veivisere

Velg Fil → Veivisere → Brev

Velg Fil → Veivisere → Brev → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Brev → Brevhodeutforming

Velg Fil → Veivisere → Brev → Elementer som er skrevet ut

Velg Fil → Veivisere → Brev → Mottaker og sender

Velg Fil → Veivisere → Brev → Bunntekst

Velg Fil → Veivisere → Brev → Navn og adresse

Velg Fil → Veivisere → Faks

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Faks → Elementer som skal tas med

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sender og mottaker

Velg Fil → Veivisere → Faks → Bunntekst

Velg Fil → Veivisere → Faks → Navn og adresse

Velg Fil → Veivisere → Møteplan

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Generell informasjon

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Overskrifter som skal tas med

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Møteplanelementer

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn og adresse

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med datamusen.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musa. Dette er side 1 i veivisersiden.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinja
og laga en ramme med musen. Dette er side 2 i veiviseren.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinja
og laga en ramme med musen. Dette er side 3 i veiviseren.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 4 i veiviseren. En database må være tilkoblet.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musen. Dette er den siste siden i veiviseren.

Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veiviserer → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veiviserer → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veivisere → Euro-omregner

Meny Fil → Veivisere → Kilde for adressedata

Veiviser for adressedatakilde → Flere innstillinger

Veiviser for datakilde til adressebok → Velg tabell

Veiviser for datakilde til adressebok → Navn på datakilden

Veiviser for datakilde til adressebok → Tildeling av felt

Velg Fil → Lukk

Velg Fil → Lagre

+ S

Åpne Standard eller Tabelldata, klikk på

Ikon

Lagre

Ikon

Lagre som

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg fitypen HTML Dokument. Dialogvinduet åpnes automatisk.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg fitypen HTML . filtype, veiviseren side 1

LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Velg Fil → Eksporter og velg så filtypen «HTML-dokument». Dette er side 2 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 3 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 4 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 5 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 6 i veiviseren.

Velg Fil - Eksporter,Velg en grafikkfiltype. Dialogen åpnes etter at du har klikketLagre.

Velg Fil → Lagre alle

Velg Fil → Lagre som

Velg Fil → Last på nytt

Velg Fil → Egenskaper

Velg Fil → Egenskaper- Generelt

VelgFil -Digitale Signaturer - Signer eksisterende PDF

VelgFil -Digitale Signaturer - Digitale Signaturer

Velg Verktøy → Makroer → Digital signatur

Velg fanen Fil → Egenskaper → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturer

Dobbeltklikk eller høyreklikk Sginatur feltet på statuslinja

Velg fanen Fil → Egenskaper → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturer og velg så Legg til.

Velg Fil → Egenskaper → Beskrivelse

Velg Fil → Egenskaper - Tilpassede egenskaper

Velg Fil → Egenskaper → Statistikk

Velg Fil → Egenskaper - Sikkerhet

VelgFil - Egenskaper - CMIS Egenskaper

Velg Fil → Egenskaper -Font

Velg Fil → Forhåndsvis utskrift

Ikon

Forhåndsvisning av utskrift

Velg Fil → Skriveroppsett

Velg Fil → Send

Velg Fil - Send - Email Dokument .

Ikon

E-postdokument

Velg Fil → Eksporter

Velg Fil → Eksporter som EPUB

Eksporter som EPUB

Eksporter direkte som EPUB

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Digitale signaturer .

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Sikkerhet

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Generelt -fanen.

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Innledende visning .

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Koblinger .

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF , Brukergrensesnitt .

Velg Fil → Eksporter som PDF

Ikon

Eksporter direkte som PDF

Velg Fil → Send → Som PDF-fil i e-post

Velg Fil → Send → Lag hoveddokument

Velg Fil → Skriv ut.

+ P

På verktøylinen Standard, klikk

Ikon

Skriv ut fil direkte

Velg Fil → Avslutt

+ Q

Velg Fil → Ny → Hoveddokument

Velg Fil → Åpne → Filtype, velg Tekst CSV.

Velg Data → Tekst til kolonner (Calc)

Velg Fil → Eksporter og så filtypen EPS. Da åpnes dialogen automatisk.

Velg Fil → Eksporter og så en av filtypene PBM, PPM og PGM. Da åpnes dialogen automatisk.

Velg Fil → Versjoner

Supporter oss!