Menyen «Fil»

Velg Fil → Forhåndsvis i nettleser

Velg Fil - Ny.

Knappen NyStandard-verktøylinjen. (Ikonet på knappen viser typen nytt dokument.)

Ikon Nytt

Ny

Tast +N

Meny Fil - Ny - Maler.

Tast Shift++N

Velg Fil → Ny → Etiketter

Velg kategorien Fil - Ny - Etiketter - Etiketter.

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Format

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Format

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Innstillinger

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Innstillinger

Velg Fil → Ny → Visittkort

Velg Fil → Ny → Visittkort → Medium

Velg Fil → Ny → Visittkort → Visittkort

Velg Fil → Ny → Visittkort → Privat.

Velg Fil → Ny → Visittkort → Visittkort → Firma

Velg Fil - Åpne.

+O

På verktøylinjen Standard, trykk

Ikon åpne

Åpne fil

Meny Fil - Åpne, Filtype Tekstkoding er valgt.

Meny Fil - Lagre som, Filtype Tekstkoding er valgt.

Velg Fil → Veivisere

Velg Fil → Veivisere → Brev

Velg Fil → Veivisere → Brev → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Brev → Brevhodeutforming

Velg Fil → Veivisere → Brev → Elementer som er skrevet ut

Velg Fil → Veivisere → Brev → Mottaker og sender

Velg Fil → Veivisere → Brev → Bunntekst

Velg Fil → Veivisere → Brev → Navn og adresse

Velg Fil → Veivisere → Faks

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Faks → Elementer som skal tas med

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sender og mottaker

Velg Fil → Veivisere → Faks → Bunntekst

Velg Fil → Veivisere → Faks → Navn og adresse

Velg Fil → Veivisere → Møteplan

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Sideutforming

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Generell informasjon

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Overskrifter som skal tas med

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Møteplanelementer

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn og adresse

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med datamusen.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musa. Dette er side 1 i veivisersiden.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 2 i veiviseren.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 3 i veiviseren.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og laga en ramme med musen. Dette er side 4 i veiviseren. En database må være tilkoblet.

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinjen
og lage en ramme med musen. Dette er den siste siden i veiviseren.

Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veiviserer → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veiviserer → Dokumentkonvertering

Velg Fil → Veivisere → Euro-omregner

Meny Fil → Veivisere → Kilde for adressedata

Veiviser for adressedatakilde → Flere innstillinger

Veiviser for datakilde til adressebok → Velg tabell

Veiviser for datakilde til adressebok → Navn på datakilden

Veiviser for datakilde til adressebok → Tildeling av felt

Velg Fil → Lukk

Velg Fil - Lagre.

+S

Åpne Standard eller Tabelldata, klikk på

Ikon Lagre

Lagre

Ikon Lagre som

Lagre som

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg fitypen HTML Dokument. Dialogvinduet åpnes automatisk.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg fitypen HTML . filtype, veiviseren side 1

LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Velg Fil → Eksporter og velg så filtypen «HTML-dokument». Dette er side 2 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 3 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 4 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 5 i veiviseren.

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg filtypen HTML. Side 6 i veiviseren.

Velg Fil - Eksporter,Velg en grafikkfiltype. Dialogen åpnes etter at du har klikketLagre.

Velg Fil - Lagre alle.

Velg Fil – Lagre som.

Velg Fil - Last inn på nytt.

Velg Fil - Egenskaper.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt.

Velg Fil - Digitale signaturer - Signer eksisterende PDF.

Velg - LibreOffice - Sikkerhet og, i Sertifikatsti-området, klikk Sertifikat.

Velg Fil - Digitale signaturer - Digitale signaturer.

Velg Verktøy - Makroer - Digital signatur.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, klikk på Digitale signaturer-knappen.

Dobbeltklikk eller høyreklikk Sginatur feltet på statuslinjen

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt, trykk på Digitale signaturer-knappen, og klikk deretter Signer dokument-knappen.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Beskrivelse.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Egendefinerte egenskaper.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Statistikk.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Sikkerhet.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - CMIS-egenskaper.

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Skrift.

Meny Fil - Forhåndsvisning.

Ikon Forhåndsvisning av utskrift

Forhåndsvisning av utskrift

Velg Fil - Skriverinnstillinger.

Meny Fil - Send.

Velg Fil - Send - E-postdokument.

Ikon e-postdokument

E-postdokument

Velg Fil - Eksporter.

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som EPUB.

 Ikon Eksporter som EPUB

Eksporter direkte som EPUB

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Digitale signaturer.

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Sikkerhet.

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Generelt.

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Innledende visning.

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Lenker.

Velg kategorien Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF - Brukergrensesnitt.

Velg Fil - Eksporter som - Eksporter som PDF.

Ikon eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Velg Fil - Send - E-post som PDF.

Velg Fil - Send - Opprett hoveddokument.

Velg Fil - Skriv ut.

+P

På verktøylinen Standard, klikk

Utskrift Ikon

Skriv ut

Velg Fil - Avslutt LibreOffice.

+Q

Velg Fil – Ny – Hoveddokument.

Velg Fil - Åpne - Filtype, velg Tekst CSV.

Velg Data - Tekst til kolonner (Beregn).

Velg Fil - Eksporter. Hvis EPS er valgt som filtype, åpnes denne dialogboksen automatisk.

Velg Fil - Eksporter. Hvis PBM, PPM eller PGM er valgt som filtype, åpnes dialogboksen automatisk.

Velg Fil → Versjoner

Supporter oss!