ASCII-filterinnstillinger

Du kan velge hvilke egenskaper som skal importeres og eksporteres med tekstdokumenter, for eksempel skrift, språk, tegnsett og skift. Dialogvinduet vises når du åpner en ASCII-fil med filteret «Kodet tekst», når du lagrer et dokument for første gang eller når du velger «Lagre som» for å lagre det med et annet navn.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Fil - Åpne, Filtype Tekstkoding er valgt.

Meny Fil - Lagre som, Filtype Tekstkoding er valgt.


Egenskaper

Velg innstillinger for import eller eksport av filen. Ved eksport kan du bare velge tegnsett og avsnittsskift.

Tegnsett

Velg tegnsett for den filen som skal eksporteres eller importeres.

Inkluder byte-rekkefølge-merke

Bare for Unicode-tegnsett er et byteordremerke (BOM) en sekvens av bytes som brukes til å indikere Unicode-koding av en tekstfil. Tilstedeværelsen av UTF-8 BOM er valgfri og kan forårsake problemer med noe programvare, spesielt eldre programvare som ikke er utviklet for å håndtere UTF-8.

Standardskrifter

Hvis du velger en standardskrift, bestemmer du at teksten skal vises med en bestemt skrift. Standardskriftene kan bare velges ved import.

Språk

Velg hvilket språk teksten er skrevet i hvis dette ikke er valgt fra før. Denne innstillingen er bare tilgjengelig ved import.

Avsnittsskift

Velg hvilket type avsnittsskift som skal brukes for tekstlinjer.

CR & LF

Bruker både vognretur og linjeskift som avsnittsskift. Dette er standardvalget.

CR

Bruker bare vognretur som avsnittsskift.

LF

Bruker bare linjeskift som avsnittsskift.

Supporter oss!