ASCII-filterinnstillinger

Du kan velge hvilke egenskaper som skal importeres og eksporteres med tekstdokumenter, for eksempel skrift, språk, tegnsett og skift. Dialogvinduet vises når du åpner en ASCII-fil med filteret «Kodet tekst», når du lagrer et dokument for første gang eller når du velger «Lagre som» for å lagre det med et annet navn.

For å bruke denne funksjonen …

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Egenskaper

Velg innstillinger for import eller eksport av filen. Ved eksport kan du bare velge tegnsett og avsnittsskift.

Tegnsett

Velg tegnsett for den filen som skal eksporteres eller importeres.

Standardskrifter

Hvis du velger en standardskrift, bestemmer du at teksten skal vises med en bestemt skrift. Standardskriftene kan bare velges ved import.

Språk

Velg hvilket språk teksten er skrevet i hvis dette ikke er valgt fra før. Denne innstillingen er bare tilgjengelig ved import.

Avsnittsskift

Velg hvilket type avsnittsskift som skal brukes for tekstlinjer.

CR & LF

Bruker både vognretur og linjeskift som avsnittsskift. Dette er standardvalget.

CR

Bruker bare vognretur som avsnittsskift.

LF

Bruker bare linjeskift som avsnittsskift.

Supporter oss!