Tekstimport

Angi importinnstillingene for oppdelte data.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - √Öpne - Filtype, velg Tekst CSV.

Velg Data - Tekst til kolonner (Beregn).


Importer

Tegnsett

Angi hvilket tegnsett som skal brukes i importfilen.

Språk

Bestemmer hvordan tallstrenger skal importeres.

Dersom språket er satt til standard (for CSV-import) eller automatisk (for HTML-impoert), vil Calc bruke det språket som er satt som globalt. Dersom det er oppgitt eit spesifikt språk, blir dette språket brukt ved import av tall.

Når eit HTML-dokument importeres, kan språkinnstillingene lett komme i konflikt med den globale innstillingen.Bruk 'Engelsk (USA)' lokalt for tall. Den globale innstillingen for HTML er baregyldig når det er valgt automatisk språksetjtng. Dersom du vel eit bestemt språk i dialogen for HTML-import, ignorerers de globale innstillingene for HTM.

Fra rad

Avgj√łr hvilken rad du vil starte importen ved. Radene er synlige i forh√•ndsvisningsfeltet nederst i dialogvinduet.

Alternativer for skilletegn

Velg om dataene bruker skilletegn eller fast bredde for å skille dataene.

Fast bredde

Del data med fast bredde (like mange tegn) inn i kolonner. Trykk p√• linjalen i forh√•ndsvisningsfeltet for √• avgj√łre bredden.

Skilt med

Velg skilletegnet som skal brukes i dataene dine.

Tabulator

Del data som er adskilt med tabulatorer inn i kolonner.

Semikolon

Del data som er adskilt med semikolon inn i kolonner.

Komma

Del data som er adskilt med komma inn i kolonner.

Mellomrom

Del data som er adskilt med mellomrom inn i kolonner.

Annet

Del data inn i kolonner, adskilt med deletegnet du har oppgitt. Merk: Dette tegnet må også finnes i de dataene du bruker.

Slå sammen skilletegn

Kombiner sammenhengende skilletegn og fjern tomme datafelt.

Trim mellomrom

Fjerner mellomrom på starten og slutten i et datafelt.

Skilletegn for streng

Velg et tegn som skal brukes til å skille ut tekstdata. Du kan også skrive inn et tegn i skrivefeltet.

Diverse alternativer

Angi en del andre importinnstillinger.

Format satt til tekstfelt

N√•r denne innstillingen er aktivert, vil felt og celler der innholdet er skrevet mellom sitattegn (der f√łrste og siste tegnet i strengen er lik skilletegnet) blir importert som tekst.

Oppdag spesialområde

Når denne innstillingen er aktivert, vil Calc automatisk kjenne igjen alle tallformat, også spesielle talformat som datoer, klokkeslett og vitskapelig notasjon.

Siden ulike språk og ulike regioner har ulike regler for tallformatering, vil det valgte språket påvirka hvordan disse tallene identifiseres.

Når dette valet ikke er aktivert, vil Calc kjenne igjen og kun omforme desimaltall. Andre tall, også tall skrevet i vitskaplig notasjon, importeres som tekst. Et desimaltall kan inneholde sifra 0-9, tusenskilletegn og desimaltegn. Hvolke skilletegn som blir brukt, er avhengig av hvilket språk og region som er valgt.

Hopp over tomme celler

Når dette valget er slått på, vil Calc beholde innholdet i cellene når det limes inn i tomme celler. Ellers vil Calc slette innholdet i cellene.

N√•r Tekst til kolonner er brukt og dette valget er sl√•tt av, blir den f√łrste kolonnen tom dersom celleinnholdet begynner med et skilletegn.

Felter

Viser hvordan dataene vil se ut når de er delt opp i kolonner.

Kolonnetype

Velg en kolonne i forhåndsvisingsvinduet og velg datatypen som skal benyttes på de importerte dataene. Du kan velge mellom disse alternativene:

Type

Funksjon

Standard

LibreOffice bestemmer typen.

Tekst

Importerte data blir behandlet som tekst.

Dato (DM√Ö)

Bruker et datoformat (dag, måned, år) på de importerte dataene i kolonnen.

Dato (MD√Ö)

Bruker et datoformat (måned, dag, år) på de importerte dataene i kolonnen.

Dato (√ÖMD)

Bruker et datoformat (år, måned, dag) på de importerte dataene i kolonnen.

Engelsk (USA)

Tall som er formaterte på amerikansk-engelsk måte blir tatt med uansett hvilket språk som er brukt i systemet. Noe tallformat blir ikke brukt. Dersom det ikke finnes noen tall med amerikansk-engelsk format, blir standardformatet brukt.

Skjul

Dataene i kolonnen blir ikke importerte.


Dersom du har valgt et av datoformatene DM√Ö, MD√Ö eller √ÖMD, og skriver inn tallene uten skilletegn, blir tallene tolket slik:

Antall tegn

Datoformat

6

Grupper av to tegn blir brukte til dag, m√•ned og √•r i den valgte rekkef√łlgen.

8

Fire tegn blir brukt til √•ret, to til hver m√•ned og dag, i den valgte rekkef√łlgen.

5 eller 7

Som med 6 eller 8 tegn, men den f√łrste delen av sekvensen har ett tegn mindre. Dette vil fjerne en foranstilt null for m√•ned og dag.


Tipsikon

Hvis du vil ha med foranstilt null i dataene du skal importere, for eksempel hvis det er snakk om postnumre, b√łr du bruke formatet ¬ęTekst¬Ľ p√• kolonnen.


Forhåndsvisning

Viser hvordan den importerte teksten vil se ut etter at den er oppdelt i kolonner. Klikk på en kolonne og velg kolonnetype for å velge hvilket format kolonnen skal ha ved importering. Når du velger en kolonnetype, vil overskriften på kolonnen vise hvilket format som er valgt.

Dersom du vil bruke fast kolonnebredde til å skille de importerte dataene i kolonner, kan du velge grenser ved å klikke i linjalen.

Navigere uten musa

Du kan lese mer om filtere i Informasjon om import- og eksportfiltere.

Supporter oss!