Tekst Import

Angi importinnstillingene for oppdelte data.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Åpne - Filtype, velg Tekst CSV.

Velg Data - Tekst til kolonner (Beregn).

Kopier data til utklippstavlen, og velg deretter Rediger - Lim inn spesial - Lim inn spesial (Calc).


Importer

Tegnsett

Angi hvilket tegnsett som skal brukes i importfilen.

Språk

Bestemmer hvordan tallstrenger skal importeres.

Dersom språket er satt til standard (for CSV-import) eller automatisk (for HTML-impoert), vil Calc bruke det språket som er satt som globalt. Dersom det er oppgitt eit spesifikt språk, blir dette språket brukt ved import av tall.

Når eit HTML-dokument importeres, kan språkinnstillingene lett komme i konflikt med den globale innstillingen.Bruk 'Engelsk (USA)' lokalt for tall. Den globale innstillingen for HTML er baregyldig når det er valgt automatisk språksetjtng. Dersom du vel eit bestemt språk i dialogen for HTML-import, ignorerers de globale innstillingene for HTM.

Fra rad

Avgjør hvilken rad du vil starte importen ved. Radene er synlige i forhåndsvisningsfeltet nederst i dialogvinduet.

Alternativer for skilletegn

Velg om dataene bruker skilletegn eller fast bredde for å skille dataene.

Fast bredde

Del data med fast bredde (like mange tegn) inn i kolonner. Trykk på linjalen i forhåndsvisningsfeltet for å avgjøre bredden.

Skilt med

Velg skilletegnet som skal brukes i dataene dine.

Tabulator

Del data som er adskilt med tabulatorer inn i kolonner.

Semikolon

Del data som er adskilt med semikolon inn i kolonner.

Komma

Del data som er adskilt med komma inn i kolonner.

Mellomrom

Del data som er adskilt med mellomrom inn i kolonner.

Annet

Del data inn i kolonner, adskilt med deletegnet du har oppgitt. Merk: Dette tegnet må også finnes i de dataene du bruker.

Slå sammen skilletegn

Kombiner sammenhengende skilletegn og fjern tomme datafelt.

Trim mellomrom

Fjerner mellomrom på starten og slutten i et datafelt.

Skilletegn for streng

Velg et tegn som skal brukes til å skille ut tekstdata. Du kan også skrive inn et tegn i skrivefeltet.

Diverse alternativer

Angi en del andre importinnstillinger.

Format satt til tekstfelt

Når denne innstillingen er aktivert, vil felt og celler der innholdet er skrevet mellom sitattegn (der første og siste tegnet i strengen er lik skilletegnet) blir importert som tekst.

Oppdag spesialområde

Når dette alternativet er aktivert, vil Calc automatisk oppdage alle tallformater, inkludert spesielle tallformater som datoer og klokkeslett. Vitenskapelige notasjoner vil også bli oppdaget ettersom alternativet Oppdag vitenskapelig notasjon må være aktivert samtidig.

Siden ulike språk og ulike regioner har ulike regler for tallformatering, vil det valgte språket påvirka hvordan disse tallene identifiseres.

Når dette alternativet er deaktivert, vil Calc oppdage og konvertere kun tall som er desimalnotasjon. Deteksjon av tall i vitenskapelig notasjon vil avhenge av Oppdag vitenskapelig notasjon-alternativet. Resten vil bli importert som tekst. En desimaltallstreng kan ha sifrene 0-9, tusenskilletegn og en desimalskilletegn. Tusenvis skilletegn og desimalskilletegn kan variere med det valgte språket og regionen.

Oppdag vitenskapelig notasjon

Når dette alternativet er aktivert, vil Calc automatisk oppdage tall med vitenskapelig notasjon, som 5E2 for 500.

Det valgte språket påvirker hvordan vitenskapelig notasjon oppdages, siden forskjellige språk og regioner mange har forskjellige desimalskilletegn.

Dette alternativet kan bare deaktiveres hvis alternativet Oppdag spesialnumre er deaktivert tidligere.

Når dette alternativet er deaktivert, vil Calc oppdage og konvertere kun tall i desimalnotasjon. Resten vil bli importert som tekst. En desimaltallstreng kan ha sifrene 0-9, tusenskilletegn og en desimalskilletegn. Tusenvis skilletegn og desimalskilletegn kan variere med det valgte språket og regionen.

Hopp over tomme celler

Tilgjengelig når du bruker Lim inn spesial: når dette alternativet er aktivert, bevarer Calc tidligere innhold i celler når du limer inn tomme. Ellers sletter Calc innholdet i tidligere celler.

Når Tekst til kolonner er brukt og dette valget er slått av, blir den første kolonnen tom dersom celleinnholdet begynner med et skilletegn.

Vurder formler

Bestemmer om formeluttrykk som begynner med et = likhetstegn skal evalueres som formler eller importeres som tekstdata. Hvis det er merket av for, evaluer formler ved inndata. Ellers legges formler inn som tekst.

Felter

Viser hvordan dataene vil se ut når de er delt opp i kolonner.

Kolonnetype

Velg en kolonne i forhåndsvisingsvinduet og velg datatypen som skal benyttes på de importerte dataene. Du kan velge mellom disse alternativene:

Type

Funksjon

Standard

LibreOffice bestemmer typen.

Tekst

Importerte data blir behandlet som tekst.

Dato (DMÅ)

Bruker et datoformat (dag, måned, år) på de importerte dataene i kolonnen.

Dato (MDÅ)

Bruker et datoformat (måned, dag, år) på de importerte dataene i kolonnen.

Dato (ÅMD)

Bruker et datoformat (år, måned, dag) på de importerte dataene i kolonnen.

Engelsk (USA)

Tall som er formaterte på amerikansk-engelsk måte blir tatt med uansett hvilket språk som er brukt i systemet. Noe tallformat blir ikke brukt. Dersom det ikke finnes noen tall med amerikansk-engelsk format, blir standardformatet brukt.

Skjul

Dataene i kolonnen blir ikke importerte.


Dersom du har valgt et av datoformatene DMÅ, MDÅ eller ÅMD, og skriver inn tallene uten skilletegn, blir tallene tolket slik:

Antall tegn

Datoformat

6

Grupper av to tegn blir brukte til dag, måned og år i den valgte rekkefølgen.

8

Fire tegn blir brukt til året, to til hver måned og dag, i den valgte rekkefølgen.

5 eller 7

Som med 6 eller 8 tegn, men den første delen av sekvensen har ett tegn mindre. Dette vil fjerne en foranstilt null for måned og dag.


tip

Hvis du vil ha med foranstilt null i dataene du skal importere, for eksempel hvis det er snakk om postnumre, bør du bruke formatet «Tekst» på kolonnen.


Forhåndsvisning

Viser hvordan den importerte teksten vil se ut etter at den er oppdelt i kolonner. Klikk på en kolonne og velg kolonnetype for å velge hvilket format kolonnen skal ha ved importering. Når du velger en kolonnetype, vil overskriften på kolonnen vise hvilket format som er valgt.

Dersom du vil bruke fast kolonnebredde til å skille de importerte dataene i kolonner, kan du velge grenser ved å klikke i linjalen.

Supporter oss!