Eksport av tekstfiler

Dialogen Eksporter tekstfiler gir deg anledning til å definere eksportalternativene for tekstfiler. Dialogvinduet åpnes dersom du lagrer reknearket som «Tekst CSV» og det er krysset av for Rediger filterinnstillingene i vinduet Lagre som.

Feltinnstillinger

Velg tegn for feltgrense og tekstgrense og tegnsett som skal brukes til teksteksport.

Tegnsett

Velg et tegnsett for teksteksport.

Feltskilletegn

Velg eller skriv inn feltskilletegn, altså tegn som skiller datafelt fra hverandre.

Tekstskilletegn

Velg eller skriv inn tekstskilletegn. Disse omslutter alle datafelt.

Setter alle tekstceller i hermetegn

Eksporter alle tekstcellene med hermetegn foran og etter, slik som de er angitt i feltet for skilletegn. Dersom dette ikke er avmerket, vil kun de tekstcellene som inneheoded feltskilletegnn bli innekapslet i hermetegn.

Lagre celleinnholdet som vist

Denne er normalt avkrysset og gjør at data lagres slik som de blir viste, inklusive det brukte tallformatet. Dersom dentt ikkj er avkrysset, blir data lagret slik som i tidlegere utgaver av programmet.

Advarselsikon

Tallformatet kan gjøre at celleinnhold som lagres som vist, får verdier som ikke lenger kan tolkes som tallverdier når de importeres.


Fast kolonnebredde

Eksporter alle datafelt med fast bredde.

Supporter oss!