Import og eksport av Dif, import av Lotus, import av DBase

Velg innstillinger for import og eksport. Dialogvinduene blir automatisk vist dersom en av disse filtypene er valgt.

Tegnsett

Velg det tegnsettet du vil bruke ved import/eksport.

Du kan lese mer om filtere i Informasjon om import- og eksportfiltere.

Supporter oss!