Sprettoppmenyer

Klipp ut

Klipper ut det valgte objektet og legger det på utklippstavlen. Objektet kan hentes inn igjen fra utklippstavlen med Lim inn.

Lim inn

Limer elementet du flyttet til utklippstavlen inn i dokumentet. Denne kommandoen kan bare brukes hvis innholdet på utklippstavlen kan settes inn der markøren står.

Sett inn

Åpner en undermeny i galleriet der du kan velge mellom Kopier og Lenk. Det valgte galleriobjektet blir så enten kopiert eller lenket inn i dokumentet.

warning

Dersom du har merket et objekt i dokumentet, blir det nye objektet du setter inn byttet ut med det merkede objektet.


Bakgrunn

Bruk det valgte bildet som bakgrunn. Bruk undermenykommandoene Side eller Avsnitt for å velge om bildet skal dekke hele siden eller bare gjeldende avsnitt.

Kopier

Kopierer det valgte elementet til utklippstavlen.

Slett

Slett det valgte området. Har du valgt flere objekter, vil alle bli slettet. I de fleste tilfeller spør programmet om bekreftelse før objektene blir slettet.

Objektet er enten fysisk slettet fra datamediet eller objektvisningen er fjernet, avhengig av sammenhengen.

Hvis du velger Slett mens du er i galleriet, blir oppføringen slettet fra galleriet, men selve filen blir ikke rørt.

Åpne

Bruk Åpne-kommandoen for å åpne det valgte objektet i en ny oppgave.

Gi nytt navn

Gjør det mulig å endre navn på et valgt objekt. Etter å ha valgt Endre navn blir navnet markert og du kan skrive et nytt direkte inn. Bruk piltastene til å sette skrivemerket ved starten eller slutten av navnet for å slette eller legge til deler av navnet.

Oppdater

Oppdater visningen i vinduet eller i det valgte objektet.

Forhåndsvisning

Det valgte elementet blir vist i den største størrelsen som er mulig i galleriet. Dobbeltklikk på forhåndsvisningen for å gå tilbake til den vanlige gallerivisningen.

Lag lenke

Denne kommandoen kan brukes når et objekt er merket. En lenke med navnet «Lenke til xxx» (der xxx er navnet på objektet) blir laget direkte i samme mappe som det valgte objektet.

Supporter oss!