Verktøylinjer

Knapper på verktøylinja:

Knapper på formatlinja:

Knapper på formatlinja:

Knapper på verktøylinja for lysbildeframvisning:

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Supporter oss!