Generell ordliste

Denne ordlista forklarer en del av de vanligste uttrykkene du finner i LibreOffice.

Du kan bruke ordlista til å slå opp ukjente ord som du finner i LibreOffice-programmene.

Sprettoppmeny

Du kan åpne sprettoppmenyen til et objekt ved å trykke på det med museknappen for å velge det, og så . Noen sprettoppmenyer kan åpnes selv om objektet ikke er valgt. Du finner sprettoppmenyer overalt i LibreOffice.

Rulleknapp

  1. I skjemakontroller er en rulleknapp en egenskap for et tallfelt, valutafelt, datofelt eller klokkeslettfelt. Hvis egenskapen ¬ęRulleknapp¬Ľ er sl√•tt p√•, viser feltet et par symboler med piler som peker i motsatt retning, enten vannrett eller loddrett.

  2. I Basic-IDE er rulleknapp navnet som brukes på det numeriske feltet og de to pilsymbolene.

Du kan skrive en talverdi i feltet ved siden av rulleknappen eller velge verdi med symbolene Pil opp og Pil ned p√• rulleknappen. Du kan ogs√• trykke tastene Pil opp og Pil ned for √• √łke eller minske verdien. Trykk Page up og Page down for √• angi maksimums- eller minimumsverdien.

Dersom feltet ved siden av rulleknappen er en tallverdi, kan du også angi en måleenhet, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

DDE

DDE st√•r for ¬ęDynamic Data Exchange¬Ľ, og er en forgjenger til OLE, ¬ęObject Linking and Embedding¬Ľ. Med DDE kan objekter legges inn som fillenker, men ikke bygges inn i dokumentene.

Du kan lage DDE-lenker p√• f√łlgende m√•te: Velg celler fra et Calc-regneark, kopier de til utklippstavlen og bytt til et annet regneark der du velger Rediger ‚Üí Lim inn utvalg. Velg Lenke for √• sette inn cellene som en DDE-lenke. Celleomr√•det blir da lest inn fra originalfilen.

Bézier-objekt

Den franske matematikeren Pierre Bézier utviklet en måte å beskrive kurver på matematisk. Tegneprogram bruker ofte Bézier-kurver i todimensjonale tegninger. Kurven er styrt av fire punkter: Start- og sluttposisjonen, pluss to mellompunkt. Når du endrer på Bézier-objekter, flytter du disse punktene med musa.

SQL-database / SQL-tjener

En SQL-database er et databasesystem som gir et SQL-grensesnitt. SQL-databaser blir brukt i klient/tjener-nettverk der flere klienter har tilgang til en sentral tjener. Derfor blir slike databaser ofte kalt SQL-tjenerdatabaser eller bare SQL-tjenere.

Du kan integrere eksterne SQL-databaser i LibreOffice. Databasene kan enten ligge lokalt på din egen harddisk eller et annet sted i nettverket. Tilgangen skjer enten gjennom ODBC eller gjennom drivere som er innebygd i LibreOffice.

Prim√¶rn√łkkel

En prim√¶rn√łkkel tjener som entydig identifikasjon av databasefelter. Den unike identifikasjonen blir brukt i relasjonsdatabaser for √• hente data fra andre tabeller. Referanser til prim√¶rn√łklar fra andre tabeller blir kalt framandn√łklar.

I LibreOffice¬†velger du prim√¶rn√łkkelen i utformingsvisningen av en tabell ved √• velge den aktuelle kommandoen fra sprettoppmenyen i radoverskriften til det valgte feltet.

Relasjonsdatabase

En relasjonsdatabase er en samling dataelementer som er organiserte som et sett formelt beskrevet tabeller, der data kan hentes ut eller settes sammen på mange ulike måter uten at selve tabellene må omorganiseres.

Et relasjonsdatabasesystem (RDBMS) er et program som lar deg lage, oppdatere og styre relasjonsdatabaser gjennom SQL-uttrykk fra brukeren eller et program.

Et godt eksempel p√• en relasjonsdatabase kan v√¶re en database med tabellene ¬ęKunde¬Ľ, ¬ęInnkj√łp¬Ľ og ¬ęFaktura¬Ľ. I fakturatabellen ligger det ingen data om kunder eller innkj√łp, bare referanser (relasjoner) til de aktuelle feltene i kunde- og innkj√łpstabellene (for eksempel feltet Kunde-ID fra kundetabellen).

Skrivemetode

En ¬ęskrivemetode¬Ľ er et hjelpeprogram som kan brukes om du vil skrive inn komplekse tegn fra ikke-vestlige tegnsett med et vanlig tastatur.

Objekt

Et objekt er et skjermelement som inneholder data. Det kan vise til data fra andre programmer, for eksempel tekst eller bilder.

Objekter er uavhengige og påvirker ikke hverandre. Alle objekter som inneholder data kan tilordnes visse kommandoer. For eksempel har et bildeobjekt kommandoer for bilderedigering, mens et regneark har regnekommandoer.

ASCII

Forkorting for ¬ęAmerican Standard Code for Information Interchange¬Ľ. ASCII er et tegnsett for framvisning av skrift p√• datamaskiner. Det inneholder 128 bokstaver, tall og andre tegn. Det utvidede ASCII-tegnsettet inneholder 256 tegn. Hvert tegn har sitt eget nummer, ofte kalt ASCII-kode.

I nettsider kan du ofte bare bruke 7-bits ASCII-tegn. Andre tegn, for eksempel √¶, √ł og √•, m√• skrives inn med spesielle koder. N√•r du skriver inn tegn fra det utvidede ASCII-tegnsettet, gj√łr eksportfilteret i LibreOffice om slike tegn automatisk.

Formatering

Formatering er den visuelle utforminga av teksten i en tekstbehandler eller et datatrykkeprogram. Dette omfatter papirformat, sidemarger, skrifter, skrifteffekter, innrykk, mellomrom og mye annet. Du kan formatere tekst direkte eller med stiler fra LibreOffice.

Formatering direkte og med stiler

Hvis du formaterer et dokument uten √• bruke stiler, bruker du det vi kaller ¬ędirekte¬Ľ formatering. Det vil si at du endrer tekst eller andre objekter, for eksempel rammer eller tabeller, ved √• velge forskjellige egenskaper direkte. Formatet gjelder bare for det valgte omr√•det, s√• alle endringer m√• gj√łres hver for seg. Stiler, derimot, brukes ikke direkte i teksten, men m√• i stedet velges ved hjelp av stilbehandleren f√łr de tas i bruk. En av fordelene stiler gir, er at n√•r du gj√łr endringer i en stil, tas endringene i bruk samtidig i alle deler av dokumentet der denne stilen er i bruk.

You can remove direct formatting from your document by selecting the entire text with the shortcut keys +A and then choosing Format - Clear Direct Formatting.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

Lagre relativt og absolutt

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Hvis du velger √• lagre relativt, blir referansene til innebygde bilder eller andre objekter i dokumentet, lagret relativt til plasseringen i filsystemet. Da vil det ikke ha noe √• si hvor mappestrukturen det refereres til, faktisk ligger. Filene vil bli funnet uansett hvor de ligger, s√• lenge det refereres til samme stasjon eller volum. Dette er viktig √• huske hvis du vil gj√łre dokumentet tilgjengelig for andre datamaskiner der mappestrukturen og navn p√• stasjoner og volumer kan v√¶re helt annerledes. Det er ogs√• lurt √• lagre relativt hvis du skal lage en mappestruktur p√• en Internett-tjener.

Hvis du heller vil lagre absolutt, vil alle referanser til andre filer også være absolutte i forhold til stasjonen, volumet eller rotmappen der filene ligger. Fordelen med dette er at selve dokumentet som inneholder referansene, kan flyttes til andre mapper uten at referansene blir ugyldige.

Utjevning

Kerning vil si √• gj√łre avstanden mellom tegnpar st√łrre eller mindre slik at teksten totalt sett ser bedre ut.

Kerningstabellene inneholder informasjon om hvilke tegnpar som krever tilpasset avstand. Slike tabeller er vanligvis innebygde i skriftene.

JDBC

Med JDBC (¬ęJava Database Connectivity¬Ľ) kan du koble til databaser fra LibreOffice. JDBC-driverne er skrevet i programmeringsspr√•ket Java og er plattformuavhengige.

Festing av vindu

Noen vinduer i LibreOffice, for eksempel "Stiler og formatering" og dokumentstruktur, kan limes inn. Du kan flytte disse vinduene, endre st√łrrelsen p√• de eller klistre de til en kant. Til hver kant kan du lime inn flere vinduer over og under hverandre eller ved siden av hverandre. Du kan endre st√łrrelsen p√• vinduene ved √• dra i rammene.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

OLE

OLE-objekt (¬ęObject Linking and Embedding¬Ľ) kan lenkes eller bygges inn i dokument. Innebygde objekter er kopiert inn sammen med detaljer om opphavsprogrammet. Dersom du vil redigere objektet, kan du enkelt starte opphavsprogrammet ved √• dobbeltklikke p√• objektet.

OpenGL

OpenGL er et språk for 3D-grafikk, opprinnelig utviklet av SGI (Silicon Graphics Inc.). Det finnes to varianter i vanlig bruk: Microsoft OpenGL som er utviklet for bruk i Windows NT, og Cosmo OpenGL som er laget av SGI. Den siste er et uavhengig grafikkspråk for alle plattformer og alle slags datamaskiner, til og med maskiner som ikke har spesiell maskinvare for 3D-grafikk.

PNG

PNG (¬ęPortable Network Graphics¬Ľ) er et bildefilformat. Filene komprimeres med en selvvalgt komprimeringsfaktor, og i motsetning til JPG-formatet, komprimeres alltid PNG-filer uten tap av informasjon.

RTF

RTF (¬ęRich Text Format¬Ľ) er et filformat som er tilpasset utveksling av tekstfiler. En spesiell funksjon er at formateringen blir gjort om til direkte lesbar tekstinformasjon. Dessverre gir RTF gjerne st√łrre filer enn andre filformater.

SQL

SQL (¬ęStructured Query Language¬Ľ) er et spr√•k som blir brukt til databasesp√łrringer. I LibreOffice kan du lage sp√łrringer b√•de i SQL og interaktivt med musa.

Kompleks tekstutforming (KTO)

Spr√•k med kompleks tekstutforming kan ha noen eller alle de f√łlgende egenskapene:

LibreOffice st√łtter i dag hindi, thai, hebraisk og arabisk som KTO-spr√•k.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

Tallsystem

Tallsystemer er inndelt etter hvor mange tegn de bruker til å representere tall. Desimalsystemet er for eksempel basert på tallene fra 0 til 9, binærsystemet på tallene 0 og 1, og det heksadesimale systemet er basert på 16 tegn (0-9 og A-F).

Lenke

The Links to External Files command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Hvis et objekt settes direkte inn i et dokument, √łker st√łrrelsen p√• dokumentfilen med minst st√łrrelsen p√• objektet. N√•r du lagrer dokumentet og √•pner det p√• en annen maskin, vil objektet du satte inn, fremdeles ligge p√• samme sted i dokumentet.

Dersom du setter inn objektet som en lenke, er det bare en referanse til filnavnet som blir satt inn. St√łrrelsen p√• dokumentfilen √łker nesten ikke i det hele tatt. N√• kan du derimot ikke √•pne dokumentet p√• en annen maskin uten at den lenkede filen ligger p√• n√łyaktig samme sted der ogs√•.

Use Edit - Links to External Files to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Festing (automatisk skjuling)

Ved de vinduskantene der et vindu er festet, kan du se en knapp som du kan bruke til å vise eller skjule vinduet.

Enker og faderl√łse

¬ęEnker¬Ľ og ¬ęfaderl√łse¬Ľ er uttrykk med lang typografisk tradisjon. Enker er korte linjer p√• slutten av avsnitt, som havner alene p√• toppen av neste side som skrives ut. Linjer er faderl√łse n√•r den f√łrste linja i et avsnitt skrives ut alene nederst p√• forrige side. I LibreOffice kan du automatisk hindre at slike linjer finnes i tekstdokumenter ved hjelp av en innstilling i avsnittsstilen. Der kan du selv velge hvor mange linjer du vil holde samla p√• en side.

ODBC

¬ęOpen Database Connectivity¬Ľ er en vanlig protokoll som programmer kan bruke til √• snakke med databaser. Sp√łrrespr√•ket er SQL (¬ęStructured Query Language¬Ľ). I LibreOffice¬†kan du velge for hver enkelt database om SQL-kommandoer skal brukes til sp√łrringer. Alternativet er √• lage sp√łrringer i det interaktive grensesnittet, slik at LibreOffice etterp√• kan oversette dem til SQL for deg.

Supporter oss!