For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Fra arknavigasjonslinjen:

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Fra tastaturet:

Fra startsenteret:

Fra statuslinjen:

Fra sidefeltet:

Åpne fil med eksempel:

Ikon skriftfarge

Skriftfarge

Ikon Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1

Ikon Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 1,5

Ikon Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Ikon Hevet

Hevet skrift

Ikon Abonnement

Senket skrift

Ikon Linjestil

Linjestil

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Ikon Linjebredde

Linjebredde

Ikon Linjebredde

Områdestil/-fyll

Ikon Juster øverst

Toppjustert

Ikon Juster bunn

Bunnjustert

Ikon Juster sentrert vertikalt

Midtstilt loddrett

Ikon Bruk

Bruk

Ikon Avbryt

Avbryt

Ikon opp ett nivå

Ett nivå opp

Ikon Opprett ny katalog

Lag ny mappe

Ikon opp ett nivå

Ett nivå opp

Ikon Opprett ny mappe

Lag ny mappe

Ikon Gå til forrige kommentar

Gå til forrige merknad

Ikon Gå til neste kommentar

Gå til neste merknad

Ikon Åpne fil

Åpne fil

Ikon Vend vertikalt

Vend vertikalt

Ikon Vend horisontalt

Vend horisontalt

Fra menylinjen:

Velg Vis - Rutenett og Hjelpelinjer - Vis Rutenett.

Fra verktøylinjer:

Ikon vis rutenett

Vis rutenett

Fra menylinjen:

Velg Vis - Rutenett og Hjelpelinjer - Fest til Rutenett.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fest til rutenett

Fest til rutenett

Ikon Lagre som

Lagre som

Ikon eksporter direkte som PDF

Eksporter direkte som PDF

Supporter oss!