For å bruke denne funksjonen …

Åpne fil med eksempel:

Ikon

Skriftfarge

Ikon

Linjeavstand: 1

Ikon

Linjeavstand: 1,5

Ikon

Linjeavstand: 2

Ikon

Hevet skrift

Ikon

Senket skrift

Ikon

Linjestil

Ikon

Linjefarge

Ikon

Linjebredde

Ikon

Områdestil/-fyll

Ikon

Toppjustert

Ikon

Bunnjustert

Ikon

Midtstilt loddrett

Ikon

Bruk

Ikon

Avbryt

Ikon

Ett nivå opp

Ikon

Lag ny mappe

Ikon

Ett nivå opp

Ikon

Lag ny mappe

Ikon

Gå til forrige merknad

Ikon

Gå til neste merknad

Ikon

Åpne fil

Ikon

Lagre som

Ikon

Eksporter direkte som PDF

Supporter oss!