Omgjøring av måleenheter

I noen dialogvinduer kan du skrive inn måleenheter i boksene. Hvis du bare skriver inn en numerisk verdi, blir standardenheten brukt.

Du velger standard måleeining for Writer-dokument i → LibreOffice Writer → Generelt. Du kan gjøre tilsvarande for Calc, Draw og Impress ved å åpne et dokument av den typen og velge Generelt på samme måten som i Writer.

I felt for lengdeenheter kan du også legge til en forkortelse av måleenheten, som i denne listen:

Forkortelse av måleenheter

Forklaring

mm

Millimeter

cm

Centimeter

in eller "

Tommer

pi

Pica

pt

Punkt


Følgende formler kan brukes til å regne om mellom enhetene:

I tekstdokumenter kan du for eksempel velge Format → Avsnitt → Innrykk og avstand. Hvis du vil rykke inn avsnittet med en cm, skriver du inn 1 cm i feltet «Fra venstre». Hvis du vil rykke inn avsnittet med en tomme, skriver du inn 1 in eller 1".

Tipsikon

Dersom du vil velge den høyeste eller minste verdien, kan du klikke i feltet og trykke på tastene Page Up eller Page Down.


Supporter oss!