Ofte brukte knapper

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved Ă„ trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

FullfĂžr

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

VerktĂžylinjer

NĂ„r du klikker pĂ„ pilen ved siden av noen knapper, Ă„pner det seg en verktĂžylinje. Du kan flytte en verktĂžylinje ved Ă„ dra tittellinjen til et nytt sted. NĂ„r du slipper museknappen blir verktĂžylinjen liggende der du slapp den. Hvis du legger verktĂžylinjen inntil et vindu, fester den seg til kanten. Du lukker verktĂžylinjen ved Ă„ trykke pĂ„ Steng vindu-knappen. Du kan hente den fram igjen med Vis → VerktĂžylinjer → (navnet pĂ„ verktĂžylinjen).

Rulleknapp

  1. I skjemakontroller er en rulleknapp en egenskap for et tallfelt, valutafelt, datofelt eller klokkeslettfelt. Hvis egenskapen «Rulleknapp» er slÄtt pÄ, viser feltet et par symboler med piler som peker i motsatt retning, enten vannrett eller loddrett.

  2. I Basic-IDE er rulleknapp navnet som brukes pÄ det numeriske feltet og de to pilsymbolene.

Du kan skrive en talverdi i feltet ved siden av rulleknappen eller velge verdi med symbolene Pil opp og Pil ned pÄ rulleknappen. Du kan ogsÄ trykke tastene Pil opp og Pil ned for Ä Þke eller minske verdien. Trykk Page up og Page down for Ä angi maksimums- eller minimumsverdien.

Dersom feltet ved siden av rulleknappen er en tallverdi, kan du ogsÄ angi en mÄleenhet, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

GjĂžr om

NÄr du trykker deg fram gjennom dialogvinduet, heter denne knappen Neste. NÄr du kommer til siste side, heter knappen GjÞr om. Du gjÞr altsÄ om ved Ä trykke pÄ knappen.

Sprettoppmeny

Du kan Äpne sprettoppmenyen til et objekt ved Ä trykke pÄ det med museknappen for Ä velge det, og sÄ . Noen sprettoppmenyer kan Äpnes selv om objektet ikke er valgt. Du finner sprettoppmenyer overalt i LibreOffice.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Slett

Slett de valgte elementene uten Ă„ be om bekreftelse.

MĂ„l

Du kan bruke flere forskjellige mÄleenheter nÄr du skriver inn verdier i feltene. Standardenheten er centimeter. Hvis du trenger Ä mÄle opp akkurat 1 tomme, kan du skrive inn «1 cm». I andre sammenhenger kan andre mÄleenheter brukes, som for eksempel «12 pt» for 12 punkts avstand. Hvis du skriver inn en helt urealistisk verdi, bruker programmet i stedet en forhÄndsvalgt stÞrste eller minste verdi.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Lukk

Lukk dialogvinduet.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten Ă„ lukke dialogvinduet.

Dette alternativet vises bare for avsnittstil, rammestil og sidestil.

Dette alternativet vises bare for avsnittstil og tegnetype.

Forminsk/Maksimer

Trykk pÄ Forminsk for Ä gjÞre dialogvinduet like lite som skrivefeltet. PÄ den mÄten er det lettere Ä merke av omrÄdet i arket. Knappen blir etter dette endret til en Maksimering-knapp. Denne kan brukes til Ä gjenopprette stÞrrelsen pÄ dialogvinduet.

Dialogvinduet blir automatisk minimert nÄr du klikker med musa i et regneark. SÄ snart du slipper museknappen, blir dialogvinduet gjenopprettet. ReferanseomrÄdet du valgte med musa blir vist med blÄ ramme i dokumentet.

Ikon

Forminsk

Ikon

Maksimer

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

ForhÄndsvisning

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og gÄr videre til neste steg. PÄ det siste steget endres denne knappen til Lag.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

Tilbakestill

Still tilbake endringene pÄ denne fanen, sÄ den blir slik den var fÞr den ble Äpnet. Du blir ikke spurt om Ä bekrefte.

Standard

Tilbakestill de verdiene du kan endre i dette dialogvinduet til standardverdiene.

warning

Det blir ikke spurt om bekreftelse fÞr standardinnstillingene blir hentet inn pÄ nytt.


Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene pÄ dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Alternativer

Trykk Alternativer for utvide dialogvinduet sÄ det viser flere alternativer. Trykk om igjen for Ä fÄ tilbake det opprinnelige dialogvinduet.

Se ogsÄ de fÞlgende funksjonene:

SÞket stÞtter jokertegn eller regular expressions. Med regulÊre uttrykk aktivert , kan du skrive "alle.*", for eksempel for Ä finne den fÞrste forekomsten av "alle" fulgt av villkÄrlge tegn. Hvis du vil sÞke etter en tekst som ogsÄ er et vanlig uttrykk, mÄ du enten foran hvert tegn med et "\" -tegn, eller vedlegge teksten til \ Q ... \ E. Du kan slÄ automatisk evaluering av jokertegn eller vanlig uttrykk av og pÄ i - LibreOffice Calc - Kalkuler.

warning

NÄr du bruker funksjoner der ett eller flere argumenter er sÞkekriterier, som representerer et regulÊrt uttrykk, er det fÞrste forsÞket Ä konvertere strengkriteriene til tall. For eksempel vil ".0" konverteres til 0.0 og sÄ videre. Hvis det lykkes, vil matchingen ikke vÊre et vanlig uttrykk, men en numerisk match. Imidlertid, nÄr du bytter til et sted der desimalskilleren ikke er punktum, fÄr det konvertering av regulÊre uttrykk Ä fungere. For Ä tvinge evalueringen av det regulÊre uttrykket i stedet for et numerisk uttrykk, bruker du et uttrykk som ikke kan feilleses som numerisk, for eksempel ". [0]" eller ". \ 0" eller "(? I) .0".


Dersom det oppstÄr en feil, vil funksjonen gi en logisk eller numerisk verdi.

(Denne kommandoen finn du bare i oppsprettsmenyen.)

Med dobbeltklikk kan du bruke et verktÞy til flere oppgaver. Dersom du bare klikker en gang, gÄr verktÞyet tilbake til den forrige oppgaven etter at denne er ferdig.

Du kan trykke Shift+F1 og peke pÄ en kontroll for Ä finne ut mer om denne kontrollen.

Knappene i dialogvinduet for innstillinger

OK

Lagrer endringene i siden og lukker innstillingsdialogen.

Avbryt

Lukker dialogvinduet for innstillinger og tilbakestiller alle endringene som har blitt gjort.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble Ă„pnet.

warning

Noen valg kan ikke bli tilbakestilt nÄr de fÞrst er endret. Du mÄ enten manuelt endre tilbake endringene eller klikkeAvbrytog Äpne dialogvinduet pÄ nytt.


Supporter oss!