Side

Denne menyen inneholder tegningssideadministrasjon og navigasjonskommandoer.

Ny Side

Setter inn en blank side etter den valgte siden.

Dupliser Side

Setter inn en kopi av den gjeldende siden etter den aktuelle siden.

Sett innObjekter fra fil

Lar deg sette inn hele filen eller bestemte elementer i filen.

Gi nytt navn til siden

Gi nytt navn til side

Slett Side

Slett den gjeldende siden.

Lagre Bakgrunnsbilde

Lagrer bakgrunnsbildet for gjeldende.

Angi Bakgrunnsbilde

Angi bildebakgrunnen til.

Egenskaper

Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.

Hovedside

Viser i dialogboksen Tilgjengelige hovedlysbilder, der du kan velge et layoutskjema for gjeldende side. Eventuelle objekter i sidedesignet settes inn bak objekter på gjeldende side.

Ny Hovedside

Slett Hovedside

Bakgrunn for Hovedside

Master Objekt

Master elementer

Flytt

Sidenavigering

Åpner en undermeny for sidenavigering.

Supporter oss!