Sett inn

Denne menyen lar deg sette inn elementer i Draw-tegninger, som for eksempel andre tegninger og hjelpelinjer.

Bilde

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Diagram

Sett inn et diagram basert på data fra en celle eller et tabellområde eller med standard data.

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Media

Undermenyen presenterer ulike kilder som et bilde, lyd eller video kan settes inn fra.

OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

Sett inn festepunkt/-linje

Sett inn et festepunkt eller en festelinje som du kan bruke for raskt å justere objektene i et lysbilde.

Lag

Setter inn et nytt lag eller endrer et lag i dokumentet. Lag er bare tilgjengelig i Draw, ikke i Impress.

Tekstboks

Sett inn en tekstboks

Merknad

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

Flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

FontWork

Du kan bruke Fontwork til å lage grafiske tekstkunstobjekter.

Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Formateringsmerke

Åpner en undermeny for å sette inn spesielle formateringsmerker som ikke-brytende mellomrom, myk bindestrek og valgfri brudd.

Sidenummer

Sett inn en tekstboks med det gjeldende sidenummeret.

Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Supporter oss!