Sett inn

Denne menyen lar deg sette inn elementer i Draw-tegninger, som for eksempel andre tegninger og hjelpelinjer.

Bilde

Sett inn et bilde

Diagram

Sett inn et diagram basert på data fra en celle eller et tabellområde eller med standard data.

Tabell

Setter inn en ny tabell inn i det gjeldende lysbildet eller siden.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Sett inn festepunkt/-linje

Sett inn et festepunkt eller en festelinje som du kan bruke for raskt å justere objektene i et lysbilde.

Lag

Setter inn et nytt lag i dokumentet. Lag er bare tilgjengelige i Draw, ikke i Impress.

Tekstboks

Sett inn en tekstboks

Merknad

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

FontWork

Du kan bruke Fontwork til å lage grafiske tekstkunstobjekter.

Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Sidenummer

Sett inn en tekstboks med det gjeldende sidenummeret.

Felter

Viser generelle felter, som du kan sette inn i ditt lysbilde.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.

Supporter oss!