Format

Inneholder funksjoner du kan bruke til å formatere utseendet og innholdet i tegningen.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Tekst Atributter

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Lag

Endrer egenskapene for det valgte laget.

Stiler

Åpner stilebehandleren i sidepanelet og viser en liste over alle tilgjengelige bilde- og presentasjonsstiler som du kan benytte eller redigere.

Supporter oss!