Format

Inneholder funksjoner du kan bruke til å formatere utseendet og innholdet i tegningen.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge tekstformateringskommandoer.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Lister

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for å opprette og arbeide med lister.

Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

Posisjon og størrelse

Bilde

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for å manipulere bilder.

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

Linje

Angi egenskapene for en valgt linje.

Område

Angi hva objektene skal fylles med.

Tekst Atributter

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Lag

Setter inn et nytt lag eller endrer et lag i dokumentet. Lag er bare tilgjengelig i Draw, ikke i Impress.

Stiler

Åpner stilebehandleren i sidepanelet og viser en liste over alle tilgjengelige bilde- og presentasjonsstiler som du kan benytte eller redigere.

Supporter oss!