Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere Draw-tegninger (for eksempel klipp og lim).

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Søk og erstatt

Finner eller erstatter tekst eller formater i gjeldende dokument.

Punkter

Her kan du redigere punktene i tegningen.

Festepunkter

Lar deg redigere festepunkter i tegningen.

Dupliser

Lag en eller flere kopier av det valgte objektet.

Overgangstoning

Lag en overgang mellom to tegneobjekter. Overgangen blir jevnt fordelt mellom tegneobjektene.

Felter

Endrer egenskapene på et innsatt felt.

Slett lysbilde

Slett gjeldende lysbilde eller side.

Lenker

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Supporter oss!