Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere Draw-tegninger (for eksempel klipp og lim).

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Lim inn spesialmeny

Setter inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende fil i et format du kan spesifisere.

Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Søk og erstatt

Finner eller erstatter tekst eller formater i gjeldende dokument.

Punkter

Her kan du redigere punktene i tegningen.

Festepunkter

Lar deg redigere festepunkter i tegningen.

Dupliser

Lag en eller flere kopier av det valgte objektet.

Overgangstoning

Lag en overgang mellom to tegneobjekter. Overgangen blir jevnt fordelt mellom tegneobjektene.

Felter

Endrer egenskapene på et innsatt felt.

Slett lysbilde

Slett gjeldende lysbilde eller side.

Lenker

Du kan endre eller bryte hver lenke til eksterne filer i gjeldende dokument. Du kan også oppdatere innholdet i gjeldende fil til den sist lagrede versjonen av koblet ekstern fil. Denne kommandoen gjelder ikke for hyperklenker, og er ikke tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inneholder lenker til andre filer.

OLE Objekt

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn fra undermenyen Sett inn - OLE Objekt.

Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Supporter oss!