Funksjoner i LibreOffice Draw

Med LibreOffice Draw kan du lage både enkle og avanserte tegninger og eksportere dem til en rekke vanlige bildeformater. Du kan også sette inn tabeller, diagrammer, formler og andre elementer laget med programmer i LibreOffice, i tegningene.

Vektorbilde

LibreOffice Draw lager vektorbilder med linjer og kurver fra matematiske vektorer. Slike vektorer beskriver geometrien i linjer, ellipser og mangekanter.

Lage 3D-objekter

Du kan lage enkle 3D-objekter som kuber, kuler og sylindere i LibreOffice Draw. Du kan også endre på lyskilden til objektene.

Rutenett og festelinjer

Rutenett og festelinjer hjelper deg med å stille opp objektene i tegninga. Du kan velge å feste objektene inntil rutenettet, festelinjene eller kanten på andre objekter.

Koble sammen objekter for å vise sammenhenger

Du kan koble objekter i LibreOffice Draw med spesielle linjer kalt "koblinger" for å vise forholdet mellom objekter. Koblinger festes til festepunkter på tegneobjekter og forblir festet når de tilkoblede objektene flyttes. Koblinger er nyttige for å lage organisasjonskart og tekniske diagrammer.

Vise målelinjer

I tekniske diagrammer blir ofte lengdene på objektene vist. Du kan bruke målelinjene i LibreOffice Draw til å regne ut og vise lengder.

Galleri

Galleriet inneholder bilder, animasjoner, lyder og andre elementer som du kan sette inn og bruke både i tegningene og i andre LibreOffice-programmer.

Bildeformat

LibreOffice Draw kan eksportere til en rekke vanlige bildeformater, som for eksempel BMP, GIF, JPG og PNG.

Supporter oss!