Innstillingslinja

Innstillingslinja kan vises med Vis – Verktøylinjer – Innstillinger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger


Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Endre oppførselen til museklikkene slik at rotasjonshåndtak kommer opp etter at du har trykket på et objekt og så trykker på det igjen. Dra i et håndtak for å rotere objektet i den retninga du vil.

Ikon

Rotasjonsmodus etter at du har klikket på objektet

Vis rutenett

Angir innstillinger for Internett.

Ikon

Vis rutenett

Vis festelinjer

Vis eller skjul festelinjer slik at du kan plassere objekter i lysbildet. For å fjerne en festelinje, dra den ut av lysbildet.

Ikon

Vis festelinjer

Hjelpelinjer ved flytting

Specifies whether to display guides when moving an object.

>Ikon

Hjelpelinjer under flytting

Fest til rutenettet

Angir om du vil flytte rammer, tegningselementer og kontroller bare mellom gridpunkter. For å endre statusen til snappegrep bare for den gjeldende handlingen, dra et objekt mens du holder nede .

Ikon

Fest til rutenettet

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Fest til sidemarger

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Ikon Fest til Side Marginer

Fest til sidemarger

Fest til objektkant

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Ikon Fest til Objektgrenser

Fest til objektkant

Fest til objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Ikon Fest til Objektpunkt

Fest til objektpunkter

Tillat hurtigredigering

If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text.

Ikon Tillat hurtig redigering

Tillat hurtigredigering

Merk bare tekstområdet

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Ikon Velg kun Tekstområde Only

Merk bare tekstområdet

Dobbeltklikk for å legge til tekst

Endre oppførselen til musetrykk slik at du kan dobbelttrykke et objekt for å legge til eller redigere tekst.

Ikon

Dobbeltklikk for å legge til tekst

Endre objekt med egenskaper

Hvis dette ikonet er slått på i Innstillinger-linja blir objekter vist med egenskapene sine, men med 50% gjennomsiktighet når du tegner dem. Hvis dette ikonet ikke er slått på vil bare en kontur av objektet vises når du tegner, mens objektet vises med alle egenskapene når du slipper museknappen.

Ikon

Endre objekt med egenskaper

Gå ut av alle grupper

Gå ut av alle grupper og tilbake til vanlig visning.

Ikon Gå ut av alle Grupper

Gå ut av alle grupper

Supporter oss!