Tegnelinjen

Tegnelinjen finner du de vanligste tegneverktøyene.

Valg

Gjør det mulig å velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Linjefarge

Angir linjefargen til det valgte objektet.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Fyllfarge

Angir områdefargen for det valgte objektet.

Ikon Område

Område

Linje

Tegner en rett linje. For å begrense linjen til 45 grader, kan du holde «Shift» nede mens du drar.

Ikon Linje

Linje

Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar med musepekeren i tegninga. Klikk der du vil legge et hjørne, og dra rektangelet så stort du vil ha det. Du kan holde nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne et kvadrat.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Tegner en fylt ellipse der du drar med musepekeren i tegninga. Klikk der du vil tegne ellipsen, og dra den så stor du vil ha den. Du kan holde nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne en sirkel.

Ikon Ellipse

Ellipse

Piler

Åpne verktøylinjen Piler hvorfra du kan sette inn rette linjer, linjer med piler og målelinjer på gjeldende lysbilde eller side.

Kurve

Kurve-ikonet på tegnelinjen åpner verktøylinjen for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Ikon Kurve

Kurve

Forbindelseslinjer

Ikon Kobling

Forbindelseslinje

Åpne verktøylinjen for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse består av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen når de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil også forbindelsen bli kopiert.

Enkle former

Åpne verktøylinjen for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktøylinjen for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktøylinjen for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktøylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktøylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon forklaringer

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktøylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon stjerner

Stjerner

3D-Objekter

Åpner 3D-objekter-verktøylinjen. Objektene er tredimensjonale, med dybde, belysning og refleksjon. Hvert innsatt objekt danner til å begynne med en 3D-scene. Du kan trykke F3 for å gå inn i scenen. For disse 3D-objektene kan du åpne dialogboksen 3D-effekter for å redigere egenskapene.

Ikon 3D Objekter

3D-objekter

Supporter oss!