Tegnelinjen

På Tegnelinjen finner du de vanligste tegneverktøyene.

Valg

Gjør det mulig å velge objekter i dette dokumentet.

Ikon

Velg

Rektangel

Tegner et fylt rektangel der du drar med musepekeren i tegninga. Klikk der du vil legge et hjørne, og dra rektangelet så stort du vil ha det. Du kan holde nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne et kvadrat.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Tegner en fylt ellipse der du drar med musepekeren i tegninga. Klikk der du vil tegne ellipsen, og dra den så stor du vil ha den. Du kan holde nede «Shift» mens du drar hvis du vil tegne en sirkel.

Ikon

Ellipse

Tekst

Lag en tekstramme pĂĄ det stedet i dokumentet der du klikker eller drar. Klikk hvor som helst i dokumentet og skriv eller lim deretter inn teksten.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurve-ikonet på tegnelinjen åpner verktøylinjen for linjer hvor du kan legge linjer og former til i lysbildet.

Ikon

Kurve

Forbindelseslinjer

Ikon

Forbindelseslinje

Åpne verktøylinjen for forbindelser. Ved hjelp av den kan du lage forbindelser mellom objektene i lysbildet. En forbindelse består av en linje som binder sammen to objekter. Objektene vil fortsatt henge sammen når de flyttes. Hvis du kopierer et objekt med en forbindelse vil også forbindelsen bli kopiert.

Linjer og pilspisser

Åpner verktøylinjen «Pilspisser» som setter inn linjer og pilspisser.

3D-Objekter

Åpner 3D verktøylinjja. Objektene er trediomensjonale, med dybde, belysning og refleksjon.Hvert objekt som blir lagt til former en 3D scene. Du kan trykke F3 for å gå inn i en scene. For disse 3D objektene kan du åpne 3D effekt dialogen for å endre egenskapene.

Ikon

3D-objekter

Enkle former

Åpne verktøylinjen for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktøylinjen for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktøylinjen for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktøylinjen for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktøylinjen for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon forklaringer

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktøylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon stjerner

Stjerner

Punkter

Her kan du redigere punkter i tegninga.

Festepunkter

Lar deg redigere festepunkter pĂĄ tegningen.

Til kurve

Gjør om det valgte objektet til en Bézier-kurve

Til mangekant

Gjør om det valgte objektet til en mangekant (Et sluttet objekt satt sammen av rette linjer). Utseendet til det valgte objektet endres ikke. Hvis du vil kan du høyreklikke og velge Rediger Punkter for å se på endringene.

Transformasjoner

Endre formen, retningen eller fyllet i de valgte objektene.

Justering

Velg justering for de valgte objektene.

Ikon

Justering

Ordne

Endrer stablingsrekkefølgen for et valgt objekt.

Ikon

Still opp

Fra fil

Ă…pner en filvalgsdialog for ĂĄ sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Ikon bilde

Bilde

Sett inn

Ikon

Sett inn

Kontrollelementer for skjemaer

Verktøylinjen eller undermenyen Skjema Kontroller inneholder verktøy du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Valg ikon

Kontrollelementer for skjemaer

Ekstrudering av/pĂĄ

SlĂĄr pĂĄ eller av 3D-effekter for de valgte objektene.

Supporter oss!