Verktøylinjer

Her finner du en oversikt over verktøylinjene i LibreOffice Draw.

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Tegnelinja

Tegnelinja finner du de vanligste tegneverktøyene.

Verktøylinje for linje og fyll

Verktøylinjen, Linje og fylll inneholder funksjoner som passer til redigeringsmodusen.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinja for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinja vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinja Tekstformatering.

Bildelinje

Bruk Bildelinja til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Punktredigeringslinja

Rediger poeng vises når du velger et polygonobjekt og klikker Rediger punkt .

Innstillingslinja

Innstillingslinja kan vises med Vis – Verktøylinjer – Innstillinger.

Fargelinje

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

3D-Innstillinger

Verktøylinjen 3D-innstillinger kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Skriftforming

Skriftformingslinja åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Sett inn

Supporter oss!