Verktøylinjer

Her finner du en oversikt over verktøylinjene i LibreOffice Draw.

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Tegnelinjen

Tegnelinjen finner du de vanligste tegneverktøyene.

Verktøylinje for linje og fyll

Verktøylinjen, Linje og fylll inneholder funksjoner som passer til redigeringsmodusen.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinjen for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinjen vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Tekstformateringslinjen

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinjen Tekstformatering.

Bildelinje

Bruk Bildelinjen til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Punktredigeringslinjen

Rediger poeng vises når du velger et polygonobjekt og klikker Rediger punkt .

Innstillingslinjen

Innstillingslinjen kan vises med Vis – Verktøylinjer – Innstillinger.

Fargelinje

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinjen for å åpne et tilhørende dialogvindu.

3D-Innstillinger

Verktøylinjen 3D-innstillinger kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Skriftforming

Skriftformingslinjen åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Sett inn

Supporter oss!