Fil

Denne menyen inneholder generelle kommandoer for arbeid med Draw-dokumenter, for eksempel opprette, åpne, lukke og skrive ut. For å lukke LibreOffice Draw, klikk Avslutt.

Ny

Lag et nytt LibreOffice-dokument.

Åpne

Åpner en lokal eller ekstern fil. Å åpne flere filer er mulig.

Åpne Eksternt lagret

Åpner et dokument som ligger i en ekstern filtjeneste.

Nylig brukte dokumenter

En liste over nylig brukte filer. Trykk på filnavnet for å åpne en fil.

Veivisere

Veileder deg gjennom å lage forretnings- og personlige brev, fakser, agendaer og mer.

Maler

Lar deg ordne og endre maler. Her kan du også lagre gjeldende fil som en mal.

Lukk

Lukk dokumentet uten å avslutte programmet.

Lagre

Lagre dette dokumentet.

Lagre Eksternt...

Lagre et dokument som ligger i en ekstern filtjeneste.

Lagre som

Lagre dokumentet et annet sted, med et annet navn eller som en annen filtype.

Lagre en kopi

Lagrer en kopi av det aktuelle dokumentet med et annet navn eller sted.

Lagre alle

Lagrer alle endrede LibreOffice-dokumenter.

Last på nytt

Hent opp igjen den sist lagrede utgaven av dokument.

Versjoner

Lagrer og organiserer flere versjoner av gjeldende dokument i samme fil. Du kan også åpne, slette og sammenligne tidligere versjoner.

Eksport

Eksporter presentasjonen eller tegningen og velg alternativer for eksport.

Eksporter som PDF

Lagrer gjeldende fil til Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. En PDF-fil kan vises og skrives ut på hvilken som helst plattform med den originale formateringen intakt , forutsatt at støtteprogramvare er installert.

Send

Send en kopi av dokumentet til andre programmer.

Egenskaper

Vis dokumentets egenskaper, slik som statistikk, antall ord og når det ble opprettet.

Digitale signaturer

Legg til eller fjern digitale signaturer i dokumentet. Du kan også bruke dialogvinduet til å vise sertifikater.

Forhåndsvis i nettleser

Lager en midlertidig kopi av det gjeldende dokumentet i HTML-format, åpner systemets standard-nettleser og viser HTML-filen i nettleseren.

Skriv ut

Skriver ut gjeldende dokument, utvalg eller sidene du angir. Du kan også angi utskriftsalternativer for gjeldende dokument. Utskriftsalternativene kan variere i henhold til skriveren og operativsystemet du bruker.

Skriverinnstillinger

Velg standardskriveren for gjeldende dokument og endre utskriftsalternativer.

Avslutt LibreOffice

Lukker alle LibreOffice-programmer og ber deg lagre endringene. Denne kommandoen finnes ikke på macOS-systemer.

Supporter oss!