Rotere objekter

Du kan rotere et objekt om standardpivotpunktet (sentrum), eller om et pivotpunkt som du velger.

Ikon

Velg objektet du vil rotere. På verktøylinjen Transformasjoner i LibreOffice Draw eller på Tegne -linjen i LibreOffice Impress, klikker du på ikonet Roter .

Flytt musepekeren til et hjørnehåndtak for å endre skrivemerket til et rotasjonsymbol. Dra i håndtaket for å rotere objektet.

Hold nede Shift for å rotere 15 grader av gangen.

Høyreklikk på objektet for å åpne hurtigmenyen. Velg Posisjon og størrelse - Rotasjon for å oppgi en nøyaktig rotasjonsverdi.

Ikon

Dra den lille sirkelen i midten av objektet til en ny plassering for å endre pivotpunktet.

For å forskyve objektet loddrett eller horisontalt, dra i et av håndtakene på siden av objektet.

Supporter oss!