Hjelp til bruk av LibreOffice Draw

På hjelpesiden for LibreOffice generelt finner du veiledning for alle moduler, blant annet hvordan du arbeider med vinduer og menyer, tilpasser LibreOffice, datakilder, galleriet og dra og slipp.

Dersom du trenger hjelp om en annen modul, kan du bytte til hjelpen for den modulen i listen i navigasjonsområdet.

Redigere og gruppere objekter

Stille opp, justere og fordele objekter

Overgangstoning mellom to objekter

Tegne sektorer og segmenter

Lage kopier av objekter

Gruppere objekter

Slå sammen objekter og lage former

Koble sammen linjer

Slå sammen 3D-objekter

Rotere objekter

Redigere farger og mønstre

Bland egne farger

Erstatte farger

Lage fargeovergangsfyll

Redigere tekst

Legge til tekst

Skriftforming for grafisk tekstkunst

Arbeide med lag

Endre og legge til et hoved

................ Endrer Bakgrunnsfylling............

Om Lag

Sett inn eller endre lag

Flytter Objektene til et annet lag.

Arbeide med lag

Flytting av objekter

Diverse

Hurtigtaster for tegneobjekter

Sette inn bilder

Sette inn, redigere, lagre punktgrafikkbilder

Kopiere bilder fra galleriet

Sette inn objekter fra galleriet

Bruke linjestiler ved hjelp av verktøylinjen

Definere pilstiler

Angi linjestiler

Bruk av festepunkter

Supporter oss!