Om Lag

Lag lar deg sette sammen elementer pÄ en side som er relatert. Tenk pÄ lag som individuelle arbeidsomrÄder som du kan skjule fra visning, gjemme for utskrift eller lÄse.

Lag bestemmer ikke stabelrekkefÞlgen for objekter pÄ siden din, med unntak av Kontrol laget som alltid er foran andre lag.

StablerrekkefÞlgen pÄ objekter pÄ siden din bestemmes av sekvensen du legger til objektene. Du kan omorganisere stablingsrekkefÞlgen innenForm - Arranger

OmrÄdene pÄ et lag som ikke inneholder objekter er gjennomsiktige.

LibreOffice Draw har tre standardlag:

Du kan ikke slette eller gi nytt navn til standardlagene. Du kan legge til dine egne lag ved Sett inn - lag .

Utforming -laget er standard arbeidsomrÄde. Lag Utforming bestemmer plasseringen av tittel-, tekst- og objektplassere pÄ siden din.

Kontrolllaget kan brukes for knapper som er tilordnet en handling, men som ikke skal skrives ut. Sett lagets egenskaper til ikke utskrivbart. Objekter i Kontroll -laget er alltid foran objekter pÄ andre lag.

Dimensjonslinjelageter der du tegner for eksempel dimensjonslinjene. Ved Ä slÄ laget for Ä vise eller skjule, kan du enkelt slÄ og av disse linjene.

Tipsikon

Du kan lÄse et lag for Ä beskytte innholdet, eller skjule et lag og innholdet fra visning eller fra utskrift. NÄr du legger til et nytt lag pÄ en side, legges laget pÄ alle sidene i dokumentet. NÄr du legger til et objekt i et lag, blir det imidlertid bare lagt til gjeldende side. Hvis du vil at objektet skal vises pÄ alle sidene, legger du til objektet pÄ hovedsiden ( Vis - Master ).


Supporter oss!