Arbeide med lag

Tegninger i LibreOffice Draw støtter lag.

Velg et lag

Hvis du vil velge et lag, klikker du på navnefanen til laget nederst i arbeidsområdet.

Tipsikon

Hvis du vil redigere egenskapene til et lag, dobbeltklikker du på lag-fanen.


Skjule lag

 1. Velg et lag og velg deretter Format - Lag.

 2. I Egenskap området, avmarkerSynlige avkryssningsboksen.

 3. Klikk OK.

I navnefanen til laget endres tekstfargen på navnet til blått.

Tipsikon

Du kan gjøre et lag synlig eller usynlig ved å klikke på fanen mens du holder nede Skift-tasten.


Vis skjulte lag

 1. Velg et skjult lag og derettervelg Format - Lag.

 2. I Egenskaps området, velg Synlig avkryssningsboksen.

 3. Klikk OK.

Lås lag

 1. Velg et lag og velg deretter Format - Lag.

 2. I Egenskaps området, velg Låst avkryssningsboksen.

 3. Klikk OK.

Du kan ikke redigere objekter i et låst lag.

Lås opp lag

 1. Velg et låst lag og velg deretterFormat - Lag.

 2. I Egenskaps området, avmarker Låst avkryssningsboksen.

 3. Klikk OK.

About Layers

Sett inn lag

Flytter Objektene til et annet lag.

Supporter oss!