Sett inn lag

Tegninger i LibreOffice Draw støtter lag.

  1. Høyreklikk nederst på lagfaneområdet.

  2. Velg Sett inn lagr.

  3. Skriv inn et navn for laget i Navn boksen.

  4. I Egenskaps området angi egenskapene for laget.

  5. Klikk OK. Det nye laget blir automatisk det aktive laget.

Hvis du vil endre egenskapene til et lag, klikker du på navnefanen til laget og velger deretter Format - Lag.

Merknadsikon

Du kan ikke endre navnet på eller slette et forhåndsdefinert LibreOffice Draw lag.


Supporter oss!