Flytter Objektene til et annet lag.

Tegninger i LibreOffice Draw støtter lag.

  1. Klikk og hold på objektet til kantene blinker.

  2. Dra objektet til fanen til laget du vil flytte det til.

  3. Frislipp objektet

About Layers

Sett inn lag

Arbeide med lag

Supporter oss!