Flytter Objektene til et annet lag.

Tegninger i LibreOffice Draw støtter lag.

  1. Klikk og hold på objektet til kantene blinker.

  2. Dra objektet til fanen til laget du vil flytte det til.

  3. Frislipp objektet

Supporter oss!