Hurtigtaster for tegneobjekter

Du kan lage og redigere tegneobjekter ved å bruke tastaturet.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


For å lage og redigere et tegneobjekt

 1. Trykk F6 for å komme til Tegnelinjen.

 2. Trykk på Pil høyre inntil du kommer til knappen for tegneverktøyet.

 3. Hvis det er en pil ved siden av knappen har knappen en undermeny. Trykk på pil opp- eller pil ned-tasten for å åpne undermenyen, og trykk pil høyre eller pil venstre for å gjøre et valg.

 4. Press +Enter.

  Objektet blir laget i midten av dokumentet.

 5. For å gå tilbake til dokumentet, press +F6.

  Du kan bruke piltastene for å plassere objektet der du ønsker. For å velge en fra sprettoppmenyen for objektet, trykk Shift + F10.

Velge et objekt

 1. Press +F6for å gå inn i dokumentet.

 2. Trykk på Tab til du kommer til objektet du vil markere.

Supporter oss!