Slå sammen 3D-objekter

3D-objekter som hver for seg danner en 3D-scene, kan kombineres for å lage en enkel 3D-scene.

For å slå sammen 3D-objekter:

  1. Sett inn et 3D-objekt fra den flytende verktøylinjen 3D-objekter (for eksempel en terning).

  2. Sett inn et annet, litt større 3D-objekt, for eksempel en kule.

  3. Velg det andre 3D-objektet (kula), og velg Rediger – Klipp ut.

  4. Dobbeltklikk på det første objektet (terningen) for å gå inn i dens gruppe.

  5. Velg Rediger – Lim inn. Begge objektene er nå i den samme gruppen. Hvis du ønsker det, kan du redigere enkeltobjektene eller endre plasseringen deres innen gruppen.

  6. Dobbeltklikk utenfor gruppen for å gå ut av den.

Merknadsikon

Du kan ikke lage snitt eller trekke fra med 3D-objekter.


Supporter oss!