Koble sammen linjer

Når du kobler til linjer blir linjer tegnet mellom naboendepunkter.

For å koble sammen linjer:

  1. Merk to eller flere linjer.

  2. Høyreklikk og velg Form – Koble.

For å lage et lukket objekt må du høyreklikke på en linje og velge Lukk objekt.

Merknadsikon

Du kan bare bruke funksjonen Lukk objekt på koblede linjer,frihåndslinjer og på ikke utfylte kurver.


Supporter oss!