Sette inn bilder

  1. Velg Sett inn → Bilde.

  2. Finn bildet du vil sette inn. Kryss av forLenke hvis du bare vil sette inn en lenke til bildet. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se bildet før du setter det inn.

    Merknadsikon

    Når du har satt inn en bildelenke må du passe på at du ikke endrer navnet på, eller flytter, bildefilen til en annen mappe.


  3. Trykk på Åpne for å sette inn bildet.

Supporter oss!