Lage fargeovergangsfyll

En fargeovergang er en blanding av to forskjellige farger, eller nyanser av den samme fargen, som du kan bruke på et tegneobjekt.

Lage en fargeovergang

 1. Velg et tegneobjekt.

 2. Velg fanen Område under Format – Område, og velg Fargeovergang som Fylltype.

 3. Velg en stil for fargeovergangen fra listen, og trykk OK.

Lage tilpassede fargeoverganger

Du kan lage egne fargeoverganger, endre eksisterende fargeoverganger og lagre og hente inn en liste over fargeovergangsfiler.

Lage en tilpasset fargeovergang

 1. Velg Format – Område, og trykk på fanen Fargeoverganger.

 2. Velg en fargeovergang fra listen, som skal brukes som grunnlag for den nye fargeovergangen. Trykk Legg til.

 3. Skriv inn et navn på fargeovergangen i tekstfeltet, og trykk OK.

  Navnet vil vises nederst i listen over fargeoverganger, og vil være valgt for redigering.

 4. Velg egenskapene for fargeovergangen, og trykk Endre for å lagre fargeovergangen.

 5. Trykk OK.

Bruke fargeoverganger og gjennomsiktighet

Du kan tilpasse egenskapene for en fargeovergang såvel som gjennomsiktigheten til et tegneobjekt ved hjelp av musepekeren.

Justere fargeovergangen for et tegneobjekt

 1. Velg et tegneobjekt som har fargeovergangen du vil endre på.

 2. Velg Format – Område, og trykk på fanen Fargeoverganger.

 3. Tilpass fargeovergangen slik du vil ha den, og trykk OK.

Tipsikon

Du kan justere innstillingene for gjennomsikten til et objekt i fanen Gjennomsiktighet under Format → Område.


Supporter oss!