Erstatte farger

Du kan bytte ut farker i punktbildet med Farge velger verktøyet

Opptil fire farger kan erstattes på en gang.

Du kan også bruke innstillingen for Gjennomsiktighet til å erstatte de gjennomsiktige områdene i et bilde med en farge.

På samme måten kan du bruke fargevelgeren til å gjøre en av fargene i biledet gjennomsiktig.

Erstatning av farger med fargeplukkeren

Sørg for at bildet du bruker er et punktbilde (for eksempel BMP, GIF, JPG eller PNG) eller en metafil (for eksempel WMF).

  1. Velg Verktøy → Fargeplukker.

  2. Trykk på fargepvelgerknappen og plasser musepekeren over fargen du vil bytte ut i bildet. Fargenvises i boksen ved siden av fargevelgerknappen.

  3. Trykk på fargen i bildet. Fargen vises i den første Kildefarge-boksen, og avkryssingsboksen ved siden av fargen er krysset av.

  4. Velg den nye fargen i boksen Erstatt med.

    Merknadsikon

    Du erstatter da kildefargen overalt i bildet.


  1. Hvis du vil erstatte en annen farge mens dialogvinduet er åpent, krysser du av for Kildefarge i den neste raden og gjentar trinn 3 til 5.

  2. Trykk Erstatt.

Tipsikon

Dersom du vil utvide eller trekke sammen fargeutvalgsområdet, kan du øke eller minske toleransen til Fargevelgeren og gjenta utvalget.


Supporter oss!