Lage kopier av objekter

Du kan lage flere kopier av ett objekt. Kopiene kan være identiske eller ulike når det gjelder størrelse, farge, hvilken vei de er snudd og plassering.

Følgende eksempel lager en myntstabel ved å lage flere kopier av en enkelt ellipse.

  1. Bruk verktøyet Ellipse til å tegne en fylt gul ellipse.

  2. Merk ellipsen og velg Rediger → Lag kopi.

  3. Skriv inn «12» i Antall kopier.

  4. Skriv inn negative verdier for Bredde og Høyde, slik at myntene avtar i størrelse og gir en dybdeeffekt.

  5. For å angi en fargeovergang for myntene, kan du velge forskjellige farger i boksene Start og Slutt. Startfargen brukes på det objektet som du lager en kopi av.

  6. Trykk OK for å lage kopiene.

Supporter oss!