Tegne sektorer og segmenter

Den flytende verktøylinjen Sirkler og ellipser inneholder verktøy til du kan bruke til å tegne ellipser og sirkler. Du kan også tegne segmenter og sektorer av sirkler og ellipser.

Tegne en sektor på en sirkel eller en ellipse

 1. Åpne verktøylinjen Sirkler og ellipser og trykk på enten Sirkel- eller Ellipse-ikonetIkon. Musepekeren endres til et trådkryss med et lite ikon av en sektor.

 2. Plasser musepekeren ved kanten av sirkelen som du vil tegne, og dra for å lage sirkelen.

  Tipsikon

  For å lage en sirkel ved å tegne den opp fra sentrum, hold inne mens du trekker opp sirkelen.


 3. Slipp museknappen når sirkelen har ønsket størrelse. En linje som tilsvarer sirkelradiusen vises i sirkelen.

 4. Plasser musepekeren der du vil plassere den første grensen til sektoren, og trykk på museknappen.

  Merknadsikon

  Siden radiuslinjen, som følger musepekeren, begrenses til grensene i sirkelen, kan du trykke hvor som helst i dokumentet.


 5. Plasser musepekeren der du vil plassere den andre grensen på sektoren og trykk. Den ferdige sektoren blir da vist.

For å tegne et segment av en sirkel eller en ellipse, følg trinnene for å lage en sektor basert på en sirkel.

For å tegne en bue basert på en ellipse, velg et av bueikonene og følg de samme trinnene som for å lage en sektor basert på en sirkel.

Supporter oss!