Overgangstoning mellom to objekter

Overgangstoning lager former og fordeler dem med lik avstand mellom to tegneobjekter.

Merknadsikon

Overgangstoning er bare tilgjengelig i LibreOffice Draw. Du kan likevel kopiere og sette inn overgangstonede objekter i LibreOffice Impress.


Bruke overgangstoning

  1. Hold Shift nede og trykk på hvert objekt.

  2. Velgg Form - Kryss-falming.

  3. Angi antall nye objekter mellom de to opprinnelige objektene i tallboksen Steg.

  4. Trykk OK.

En gruppe som inneholder de to opprinnelige objektene og det angitte antallet (steg) overgangsobjekter, blir vist.

Illustrasjon av overgangstoning

Du kan redigere de enkelte objektene i en gruppe ved å velge den og trykke F3. Trykk + F3 for å avslutte grupperedigering.

Supporter oss!