Bland egne farger

Definerer tilpassede farger og legger de til på paletten Tilpassede farger.

Blande en ny farge

 1. Velg Format → Område og trykk på fanen Område og trykk på knappen Farge for å få fram tabellen over tilpassede farger.

  Advarselsikon

  Definerer tilpassede farger og legger de til på paletten Tilpassede farger.


 2. I tabellen markerer du en farge nærmest muligtil den ønskede fargen. Du kan velge farge fra hvilken som helst palett i området Farger til venstre eller Tidlegere brukte farger under fargetabellen. Fargen vises i formulæret Ny til høre i vinduet.

 3. Trykk på knappen Velg for å åpne dialogvinduet Velg en farge.

  Merknadsikon

  LibreOffice brukar kun fargemodellen RGB for fargeutskrift. RGB-verdiene vises under rutene for forhåndsvisinger.


 4. Trykk på knappen Legg til for å legge den tilpassede fargen på paletten selvvalgt. Det kommer da opp et dialogvindu der du kan skrive inn navnet på fargen. Pass på at du ikke skriver inn et navn som er brukt tidligere for denne paletten.

Tipsikon

Du kan fjerne en farge fra paletten sjølvvald ved å velge paletten selvvalgt i området Fargar. Marker fargen du vil fjerne og trykk på knappen Slett.


Supporter oss!