Hurtigtaster for tegninger

Dette er en liste over hurtigtastene som gjelder i Draw-dokumenter.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene for LibreOffice.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Funksjonstaster for tegninger

Hurtigtaster

Effekt

F2

Legg til eller rediger tekst.

F3

Åpne en gruppe for å redigere enkeltobjekter.

+ F3

Lukk grupperedigering.

Shift + F3

Åpner dialogvinduet Lag kopi.

F4

Åpner dialogvinduet Posisjon og størrelse.

F5

Åpner dokumentstrukturen.

F7

Kontroller staving.

+ F7

Åpner Synonymordboka.

F8

Punktredigering på/av.

+ Shift + F8

Tilpass til ramme.

Åpner Stil vinduet


Hurtigtaster for tegninger

Hurtigtaster

Effekt

Plusstegnet (+)

Vis større.

Minustegnet (-)

Vis mindre.

Gangetegnet (* på talltastaturet)

Tilpasser siden til skjermen.

Deletegnet (/ på talltastaturet)

Viser det gjeldende utvalget større.

+ Shift + G

Grupper de valgte objektene.

Shift + + A

Opphev grupperinga av den valgte gruppen.

+ Shift + K

Slå sammen de valgte objektene.

+ Shift + K

Deler opp de valgte objektene igjen.

+ Shift + +

Flytt fremst.

+ +

Flytt framover.

+ -

Flytt bakover.

+ Shift + -

Flytt bakerst.


Hurtigtaster for tegninger

Hurtigtaster

Effekt

Page Up

Bytt til forrige side

Page Down

Bytt til neste side

Page Up

Bytt til forrige lag

+ Page Down

Bytt til neste lag

Piltast

Flytter det valgte objekt i piltastens retning.

+ Piltast

Flytter sidevisningen retning av piltastens retning.

-klikk mens du drar et objekt. Merk: denne hurtigtasten virker bare når Kopier mens du drar innstillinge i - LibreOffice Draw - Generelt er aktivert (Funksjonen er aktivert som standard).

Oppretter en kopi av et dratt objekt når museknappen slippes.

+ Enter med tastaturfokuset F6 på et tegneobjektikon på verktøylinjen.

Setter inn et tegneobjekt med standardstørrelse i midten av den gjeldende visningen.

Shift + F10

Åpne sprettoppmenyen for det valgte objektet.

F2

Åpner tekstmodus.

Enter

Åpner tekstmodus hvis et tekstobjekt er valgt.

+ Enter

Åpner tekstmodus hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis det ikke finnes noen tekstobjekter, eller du har gått gjennom alle tekstobjektene på siden, vil en ny side bli satt inn.

Trykk -tasten og dra med musa for å tegne eller endre størrelse på et objekt fra midten av objektet og utover.

+ Shift + museklikk på et objektobjekt

Velger objektet bak det valgte objektet.

+ Shift + museklikk på et objektobjekt

Velger objektet foran det valgte objektet.

Shift mens du velger et objekt

Legger til eller fjerner et objekt fra utvalget.

Shift + dra mens du oppretter eller endrer størrelsen på et objekt

Det valgte objektet kan bare flyttes i vinkler på 45 grader.

Shift + dra mens du oppretter eller endrer størrelsen på et objekt

Endrer størrelsen på objektet, med låste tilgangsrettigheter

Tabulator

Går gjennom objektene på siden i den rekkefølgen de ble opprettet i.

Shift + Tabulator

Går gjennom objektene på siden i omvendt rekkefølge av hva de ble opprettet i.

Escape

Går ut av gjeldende modus.


Hurtigtaster for LibreOffice Impress

Her følger en liste over hurtigtaster for LibreOffice Impress.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Navigere med tastaturet i lysbildesorteringer og lysbilde

Hurtigtaster

Effekt

Hjem/Slutt

Sett fokus til det første/siste lysbildet.

Pil venstre/pil høyre eller Side Opp/Ned

Sett fokus til det neste eller det forrige lysbildet

+Shift+PageDown

Flytt valgte lysbilder ned en posisjon i lysbildesorteringslisten. Hvis du velger flere lysbilder, blir de flyttet sammen med den sist valgte lysbildet i listen.

+Shift+PageUp

Flytt utvalgte lysbilder opp en posisjon. Hvis du velger flere lysbilder, blir de flyttet sammen med det første valgte lysbildet i listen.

+Shift+End

Flytt utvalgte lysbilder til slutten av lysbildet Sorterer.

+Shift+Home

Flytt utvalgte lysbilder for å starte Lysetbilde Sorterer.

Enter

Bytt til normal modus med det aktive lysbildet når du er i glides sorter . Legg til et nytt lysbilde når du er i Lysbildepanel .


Supporter oss!