Side

Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Side - Sideegenskaper


................ Endrer Bakgrunnsfylling............

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

tip

For å endre bakgrunnen til alle sidene i den aktive filen, velg en bakgrunn, klikk OK og klikk Ja i Sideegenskapss dialogen.


Supporter oss!