Modifiser Laget

Endrer egenskapene for det valgte laget.

For å bruke denne funksjonen …

I et Draw-dokument kan du høyreklikke på fanen for et lag og velge Endre lag

Velg Formater → Lag (bare LibreOffice Draw)


Navn

Angi et navn for det valgte laget

Merknadsikon

Du kan bare endre navnet på et lag du opprettet.


Egenskaper

Angir egenskapene til det valgte laget.

Synlig

Viser eller skjuler innholdet i det valgte laget.

Utskriftsbar

Skriver ut innholdet i det valgte laget.

Beskyttet

Låser innholdet i det valgte laget, slik at det ikke kan redigeres.

Gi laget et nytt navn

Gi nytt navn til det aktive laget. Du kan bare endre navnet på et lag du opprettet.

Supporter oss!