Sett inn et lag

Setter inn et nytt lag i dokumentet. Lag er bare tilgjengelige i Draw, ikke i Impress.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Lag (bare LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenu for lag → velg Sett inn lag (bare LibreOffice Draw)


note

Hvis du vil velge et lag, klikker du på den tilsvarende fanen nederst på arbeidsområdet.


Navn

Skriv inn et navn for det nye laget.

Tittel

Skriv inn tittelen på laget.

Beskrivelse

Skriv en beskrivelse på laget.

Egenskaper

Angi egenskapene for det nye laget.

Synlig

Vis eller skjul laget.

Utskriftsbar

Når du skriver ut, skriver du ut eller ignorerer dette laget.

Låst

Hindre at elementer i laget blir redigert.

Supporter oss!