Sett inn eller endre lag

Setter inn et nytt lag eller endrer et lag i dokumentet. Lag er bare tilgjengelig i Draw, ikke i Impress.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Lag

Åpne kontekstmenyen for lagfaner - velg Sett inn lag

Velg laget og velg Format - Lag

Åpne kontekstmenyen til lagfanen - velg Endre lag


note

Hvis du vil velge et lag, klikker du på den tilsvarende fanen nederst på arbeidsområdet.


Sett inn lagdialog

Navn

Skriv inn et navn for det nye laget. For å gi nytt navn til laget, skriv inn det nye navnet.

tip

For å endre navn på laget direkte, høyreklikk på lagfanen nederst, velg Gi nytt navn i kontekstmenyen og skriv inn det nye navnet i fanen.


Tittel

Skriv inn tittelen på laget.

Beskrivelse

Skriv en beskrivelse på laget.

Lagegenskaper

Angi egenskapene for laget.

Synlig

Vis eller skjul laget.

Utskriftsbar

Når du skriver ut, skriver du ut eller ignorerer dette laget.

Låst

Hindre at elementer i laget blir redigert.

Supporter oss!