Tekstboks Konsolidering

Kombiner to eller flere valgte tekstbokser til en.

For å bruke denne funksjonen …

Velg to eller flere tekstbokser og enten

Velg meny Form - konsolider tekst .

Åpne kontekstmenyen og velg Konsolider tekst .


Tekstbokskonsolidering kobler sammen flere tekstbokser til en større tekstboks, slik at tekst kan flyte tilbake i den resulterende boksen.

tip

Konsolider tekst -kommandoen er spesielt nyttig for redigering av PDF -dokumenter med LibreOffice Draw.


Funksjonen inspiserer tekstfragmentene for å se om de ender med setningsavsluttende punktum. Hvis ikke, blir innholdet i den neste tekstboksen lagt til i stedet for å starte et nytt avsnitt. Du må deretter fikse avsnitt og sette avsnittsegenskaper.

Merknader

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Supporter oss!