Choose Page - Page Properties

Choose Page - Page Properties and then click the Page tab

Choose Page - Page Properties and then click the Background tab

Choose Page - Master Page

Choose Page - New Page

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon

Ny side

Velg Side - Gi nytt navn

Høyreklikk på sidens miniatyrbilde og velg Gi nytt navn til side

Velg Side - Slett Side

Høyreklikk på sidens miniatyrbilde og velg Slett side

Velg Page - Dupliser Side

Velg Side - Naviger.

Supporter oss!