Verktøylinjer

I et databasefilvindu kan du se følgende verktøylinjer.

Tabell

Åpne database objekt

Åpner den valgte tabellen slik at du kan opprette, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner den valgte tabellen slik at du kan endre strukturen.

Slett

Sletter den valgte tabellen.

Gi nytt navn

Gi nytt navn til den valgte tabellen.

Spørring

Åpner databaseobjekt

Åpner valgt søk slik at du kan legge inn, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner valgt søk slik at du kan endre strukturen.

Slett

Sletter valgt søk.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til den valgte spørringen.

Form

Åpne databaseobjekt

Åpner det valgte skjemaet slik at du kanopprette, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner det valgte skjemaet slik at du kan endre layouten.

Slett

Sletter det valgte skjemaet.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til det valgte skjemaet.

Rapport

Åpner databaseobjekt

Åpner den valgte rapporten slik at du kan opprette, redigere eller slette poster.

Rediger

Åpner den valgte rapporten slik at du kan endre oppsettet.

Slett

Sletter den valgte rapporten.

Gi nytt navn

Gir nytt navn til den valgte rapporten.

Supporter oss!