Databasespørrings-verktøylinje

Åpne dokumentet

Ikon Åpne dokumentet

Åpner et LibreOffice-dokument.

Lagre dokumentet

Ikon Lagre databasefil

Lagrer gjeldende databasefil.

Kopier

Ikon kopier

Kopierer utvalget til utklippstavlen.

Lim inn

Ikon Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Sorter stigende

Ikon sortering stigende

Sorterer oppføringene i detaljvisningen i stigende rekkefølge.

Sorter synkende

Ikon Sorter synkende

Sorterer oppføringene i detaljvisningen i synkende rekkefølge.

Nytt databaseskjema

Ikon Nytt databaseskjema

Oppretter et nytt databaseskjema (standard). Bruk rullegardinverktøylinjen til å opprette et nytt databaseobjekte.

Ny databasespørring

Ikon Ny databasespørring

Oppretter en ny databasespørring.

Ny databasespørring (SQL-visning)

Ikon Ny spørring (SQL-visning)

Åpner SQL-vinduet for å redigere en spørring i SQL-språk.

Åpne databasespørring

Ikon Åpne spørreobjekt

Åpner det valgte søket slik at du kan legge inn, redigere eller slette poster.

Rediger

Ikon Rediger spørring

Åpner det valgte søket slik at du kan endre strukturen.

Slett

Ikon Slett spørring

Sletter den valgte spørringen.

Gi nytt navn

Ikon Gi nytt navn tl Spørringen

Gi nytt navn til den valgte spørringen.

Supporter oss!