Tabellveiviser – Opprett tabell

Skriv inn et navn for tabellen og spesifiser om du vil endre tabellen etter at veiviseren er ferdig.

Tabellnavn

Spesifiserer tabellnavnet.

Tabellkatalog

Velg katalogen for tabellen. (Bare tilgjengelig hvis databasen støtter kataloger)

Tabellskjema

Velg skjemaet for tabellen. (Kun tilgjengelig hvis databasen støtter skjemaer)

Endre tabelldesignet

Velg for å lagre og redigere tabelldesignet.

Sett inn data umiddelbart

Velg for å lagre tabelldesignet og åpne tabellen for å legge inn data.

Lag et skjema basert på denne tabellen

Velg å lage et skjema basert på denne tabellen. Skjemaet opprettes på et tekstdokument med de sist brukte innstillingene til skjemaveiviseren.

Tabellveiviser

Supporter oss!