Tabellveiviser – Angi primærnøkkel

Angir et felt i tabellen som skal brukes som primærnøkkel.

Opprett en primærnøkkel

Velg for å opprette en primærnøkkel. Legg til en primærnøkkel til hver databasetabell for å identifisere hver post unikt. For noen databasesystemer innenfor LibreOffice er en primærnøkkel obligatorisk for å redigere tabellene.

Legg til en primærnøkkel automatisk

Velg å legge til en primærnøkkel automatisk som et tilleggsfelt.

Bruk et eksisterende felt som primærnøkkel

Velg å bruke et eksisterende felt med unike verdier som primærnøkkel.

Feltnavn

Velg feltnavnet.

Autoverdi

Velg for å automatisk sette inn en verdi og øke feltets verdi for hver ny post. Databasen må støtte automatisk inkrementering for å bruke funksjonen Automatisk verdi.

Definer primærnøkkel med flere felt

Velg å opprette en primærnøkkel fra en kombinasjon av flere eksisterende felt.

Tilgjengelige felt

Velg et felt og klikk > for å legge det til i listen over primærnøkkelfelt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

Primære nøkkelfelt

Velg et felt og klikk < for å fjerne det fra listen over primærnøkkelfelt. Primærnøkkelen opprettes som en sammenkobling av feltene i denne listen, fra topp til bunn.

Tabellveiviser - Opprett tabell

Supporter oss!