Tabellveiviser - Angi typer og formater

Angir feltinformasjonen for de valgte feltene.

Valgte felt

Velg et felt for å redigere feltinformasjonen.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Fjern det valgte feltet fra listeboksen.

+

Legg til et nytt datafelt i listeboksen.

Feltinformasjon

Feltnavn

Viser navnet på det valgte datafeltet. Hvis du vil, kan du skrive inn et nytt navn.

Felttype

Velg en felttype.

Autoverdi

Hvis satt til Ja, genereres verdiene for dette datafeltet av databasemotoren.

Inntasting kreves

Hvis satt til Ja, må dette feltet ikke være tomt.

Lengde

Spesifiserer antall tegn for datafeltet.

Antall desimaler

Spesifiserer antall desimaler for datafeltet. Dette alternativet er bare tilgjengelig for numeriske eller desimaldatafelt.

Standardverdi

Spesifiserer standardverdien for et Ja/Nei-felt.

Auto-inkrement uttrykk

Skriv inn SQL-kommandospesifikasjonen som instruerer datakilden til å automatisk øke et spesifisert heltallsdatafelt. For eksempel brukte følgende MySQL-setning AUTO_INCREMENT-setningen for å øke "id"-feltet hver gang setningen oppretter et datafelt:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

For dette eksemplet må du skrive inn AUTO_INCREMENT i boksen Auto-inkrement uttrykk.

Tabellveiviser - Angi primærnøkkel

Supporter oss!