Tabellveiviser - Velg felt

Velg felt fra de oppgitte eksempeltabellene som utgangspunkt for å lage din egen tabell.

Forretningsvirksomhet

Velg virksomhetskategorien for bare å se eksempeltabeller for virksomheten.

Privat

Velg privatkategorien for kun å se private eksempeltabeller.

Eksempeltabeller

Velg en av eksempeltabellene. Velg deretter felt fra den tabellen fra den venstre listeboksen. Gjenta dette trinnet til du har valgt alle feltene du trenger.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Valgte felt

Viser alle feltene som skal inkluderes i den nye tabellen.

Tabellveiviser - Angi typer og formater

Supporter oss!