Tabellveiviser

Tabellveiviseren hjelper deg med å lage en databasetabell.

Tabellveiviser - Velg felt

Velg felt fra de oppgitte eksempeltabellene som utgangspunkt for å lage din egen tabell.

Tabellveiviser - Angi typer og formater

Angir feltinformasjonen for de valgte feltene.

Tabellveiviser – Angi primærnøkkel

Angir et felt i tabellen som skal brukes som primærnøkkel.

Tabellveiviser – Opprett tabell

Skriv inn et navn for tabellen og spesifiser om du vil endre tabellen etter at veiviseren er ferdig.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Fullfør

Alle endringene tas i bruk, og veiviseren lukkes.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tabellveiviser - Velg felt

Supporter oss!