Sortering og gruppering

I dialogboksen Sortering og gruppering i Rapportbygger kan du definere feltene som skal sorteres i rapporten, og feltene som skal holdes sammen for å danne en gruppe. Hvis du grupperer rapporten etter et bestemt felt, vil alle poster med samme verdi av det feltet bli holdt sammen i én gruppe.

Grupper-boksen viser feltene i rekkefølge fra topp til bunn. Du kan velge hvilket som helst felt, og klikk deretter på Flytt opp eller Flytt ned-knappen for å flytte dette feltet opp eller ned i listen.

Sorteringen og grupperingen vil bli brukt i listens rekkefølge fra topp til bunn.

Som standard opprettes en ny gruppe for hver endrede verdi av en post fra det valgte feltet. Du kan endre denne egenskapen avhengig av typen felt:

  1. For felt av typen Tekst kan du velge Prefikstegn og angi et antall n tegn i tekstboksen nedenfor. Postene som er identiske i de første n tegnene vil bli gruppert sammen.

  2. For felt av typen Dato/klokkeslett kan du gruppere postene etter samme år, kvartal, måned, uke, dag, time eller minutt. Du kan i tillegg spesifisere et intervall for uker og timer: 2 uker grupperer data i toukentlige grupper, 12 timer grupperer data i halvdagsgrupper.

  3. For felt av typen AutoNummer, Valuta eller Nummer, angir du et intervall.

Når du spesifiserer å holde sammen noen poster på samme side, har du tre valg:

  1. Nei - sidegrenser er ikke tatt i betraktning.

  2. Hele gruppen - skriver ut gruppeoverskriften, detaljdelen og gruppebunnteksten på samme side.

  3. Med første detalj - skriver ut gruppeoverskriften på en side bare hvis den første detaljposten også kan skrives ut på samme side.

Supporter oss!